Het overleg tussen Royal FloraHolland en vakvereniging Flora Futura verkeert in een impasse, zegt voorzitter Frank Timmermans. De vereniging gaat daarom op zoek naar een alternatief B2B-platform voor Floriday. “Als de veiling niet naar onze leden wil luisteren en geen toegevoegde waarde meer voor ons levert gaan wij op zoek naar alternatieven. Wij hebben al drie aanbiedingen van platforms gekregen.”

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

We hebben vandaag een reactie van Royal FloraHolland (RFH) op onze brief van afgelopen maandag gekregen, daar staan geen veranderingen in. De VGB heeft vorige week donderdag ook een brief gestuurd. Daarop heeft RFH een bericht gestuurd naar hun leden waarin eigenlijk staat: we gaan door waar we mee bezig zijn. Jullie mogen meedoen, maar er gebeurt eigenlijk verder heel weinig mee. Er wordt niet geluisterd naar onze kritiek en die van de VGB.

Jullie zijn met het idee gekomen voor een alternatief platform. Heeft RFH daar nog op gereageerd?

Nou, dat ze dat spijtig vinden. Dat is het, al moet ik wel zeggen dat dat wel wat los maakt. Er hebben zich inmiddels al drie platforms gemeld en met een vierde zijn we in gesprek. Laat ik dit vooropstellen: ik vind het niet leuk dat al deze perikelen er moeten zijn. Aan de andere kant: als RFH voor de telers en kopers geen toegevoegde waarde meer heeft, wat het altijd heeft gehad, kunnen andere platforms voor ons ook interessant zijn.

Maar dat zou een uitstroom van leden en klanten tot gevolg kunnen hebben?

Dat zou kunnen, ja. Ik denk dat dat het grote gevaar is.

De veiling kiest nog steeds voor een ‘one size fits all’-benadering, en wil naar landelijk veilen en het fysieke veilen afschaffen. Terwijl het overleg in een impasse zit, rijdt die trein gewoon door?

Het wordt gewoon doorgedrukt. Afgelopen maandag is begonnen met het uitfaseren van de fysieke klok. Eind augustus gaat de laatste fysieke kar onder de klok door.

Hebben jullie nog juridische stappen overwogen tegen de veiling?

Er ligt bij de ACM een dossier over Floriway, telers en kopers hebben de gelegenheid gehad daarop te reageren. Het is monopolisme waar RFH mee bezig is. Dat heeft Steven van Schilfgaarde ook heel duidelijk gezegd: ik wil alle logistiek in handen hebben, alle handel in handen hebben, en de betalingen gaan wij doen. Hij gaat dus ook bank spelen. Dat document ligt nog bij de ACM, ze doen nu onderzoek. Daar ben ik wel benieuwd naar. FloriNee is ook nog bezig. Het is niet eenvoudig om een rechtszaak tegen RFH te beginnen, want dan moet je eerst bewijzen dat het zo niet gaat en er straks schade gaat ontstaan.

De kleine spelers worden er uitgeduwd, zowel aan de telerskant als handelskant?

Daar lijkt het wel op. Kijk, er is een fusie geweest, die is nooit goed doorgevoerd. Op den duur gaat dit onze bedrijven ook bedreigen. Als we straks allemaal landelijk gaan veilen met tien of twaalf klokken kan een klein bedrijf al niet meer inkopen. Als de aflevertijden bovendien veel later worden en je elders moet inkopen, dan is de hele snelheid uit die handel.
De VGB heeft ook een rapport naar RFH gestuurd over het ‘one size fits all’-model. De VGB doet daarin een voorstel voor oplossingen op maat, een doordachte en gefaseerde aanpak van het gewenste B2B-platform, gericht op de behoeften en mogelijkheden per segment, namelijk: de klok, de daghandel, de preferred suppliers en partnerships. De veiling zegt dat ze daar wat aan gaat doen, maar dat ze daarbij geen hulp van de VGB nodig heeft. Als RFH aan onze kritiek niets toe te voegen heeft, waarom zouden we dan nog met hen gaan onderhandelen?

Waar vreest u voor?

Voor schade aan de vakhandel, verschraling van het assortiment en omzet- en margeverlies. De nicheproducten zijn de motor voor de commodity-producten. De kleine telers hebben straks geen platform meer. Het wordt ze moeilijk gemaakt, ze moeten zich verplicht certificeren. Het gaat hier wel om het visitekaartje van de sector.

Beseft Steven van Schilfgaarde dat wel?

Nee, het gaat hem om logistieke efficiency, kostenverlaging en landelijk veilen. Als je hem daarover bevraagt, zegt hij: dat is de vraag van kopers en telers. Maar als je vraagt van welke kopers en telers krijg je nooit antwoord. Als je kijkt naar de onderhandelingen van RFH met de FNV, zie je ook dat de CAO’s voor het logistieke personeel worden afgebouwd.

De nadruk van de RFH-strategie ligt op efficiency en niet op effectiviteit?

Het lijkt erop dat gebouwen weg moeten, grond verkocht moet worden en de handel gedaan moet worden op minder ruimte en 24/7. We gaan een ander proces doen, met mensen die minder kosten.

Dan kom je op een soort Amazon-model uit?

Dat is volgens mij de bedoeling. Dat werkt misschien voor statische producten, maar bloemen zijn iedere dag weer anders. RFH zal nooit eigenaar worden van het product. Aan de andere kant willen ze het platform wel zo maken dat iedereen erop kan handelen. Als je daar als handel aan meewerkt ben je wel je concurrent aan het helpen en je eigen graf aan het delven. De VGB heeft ook gezegd: als RFH bezig wil zijn met voorwaartse integratie, overweegt zij zelf achterwaartse integratie.
Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen digitalisering en ook niet tegen de strategie, wel tegen de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Daar hebben we ook heel veel input voor gegeven. Daar is gedeeltelijk wat mee gedaan. Wat ons tegen de borst stuit is dat RFH alleen toepast wat hun goed uitkomt en dat er niets gedaan wordt met wat onze leden willen.

Tekst: Mario Bentvelsen