Vergeet vrachtwagens, vergeet hogesnelheidstreinen of vliegtuigen… Vergeet zelfs files. Als het aan studenten van de TU Delft ligt worden mensen en goederen straks – op zijn vroegst in 2021 – per hyperloop vervoerd.

Een hyperloop is een lichtgewicht trein, of beter gezegd capsule, die door een buis reist die nagenoeg vacuüm is gezogen. Daardoor is er bijna geen luchtweerstand, waardoor je een stuk sneller, goedkoper en efficiënter kan reizen dan nu het geval is.

Testlocatie Hyperloop

Afgelopen dinsdag presenteerde Hyperloop One in Amsterdam haar plannen. Dit Amerikaanse bedrijf wil in diverse Europese landen hyperloop-verbindingen bouwen. De topman, Rob Lloyd, gelooft dat Nederland hierin een leidende rol kan krijgen. Daarvoor wil het bedrijf een testlocatie in Nederland bouwen.
Het bedrijf Hardt Global Mobility en de TU Delft zijn samen ook bezig met de ontwikkeling van een testlocatie voor de hyperloop. Die moet 30 meter lang worden en is bedoeld om op lage snelheid testen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de stabiliteit van de trein.
Hyperloop One wil een veel langere testlocatie, van 15 tot 50 kilometer, waarmee wel hoge snelheden gehaald kunnen worden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld bochten worden getest. In de Amerikaanse staat Nevada ligt al een veel kortere testbuis, van 500 meter.

Haalbaarheidsonderzoek

Minister Schultz wil binnen een maand het onderzoek naar de haalbaarheid van een testlocatie voor de hyperloop in Nederland afronden. De testlocatie kan tot 50 kilometer lang worden. Als mogelijke plek wordt aan Flevoland gedacht, maar een besluit hierover kan pas door het volgende kabinet worden genomen. De testlocatie waar de minister naar kijkt zou door meerdere bedrijven gebruikt kunnen worden.
“Als alles meezit, staat in 2021 de eerste werkende hyperloop-verbinding tussen twee steden”, zei Tim Houter van Hardt Global Mobility vorige week. Hyperloop One denkt dat het ook tegen die tijd verbindingen klaar kan hebben. Op de TU Delft wordt ondertussen ook hard gewerkt aan een nieuwere versie van de hyperloop-capsule. Later dit jaar start Elon Musk namelijk weer een competitie vanuit zijn bedrijf SpaceX.

Wetenschappelijke scepsis

Er is ook scepsis uit wetenschappelijke hoek: zo wijzen verschillende experts op problemen met de capaciteit (je zou vijf tot tien Hyperloops nodig hebben om de capaciteit van een trein- of bussysteem te evenaren), comfort (denk aan de Python maar dan erger, tenzij je afziet van bochten), maar vooral de veiligheid. Terroristen zouden een gat in de buis kunnen maken met dodelijke gevolgen voor de passagiers.
Maar als de hyperloop toch werkelijkheid wordt kan dit verregaande gevolgen hebben, ook voor de tuinbouw. Vooral verse producten hebben baat bij snel transport. Het zou de actieradius van handelsbedrijven enorm kunnen vergroten. En de versheid van producten bij de klant doen toenemen, vooropgesteld dat de producten het vervoer per ‘buizenpost’ goed doorstaan. Worden veilingen straks hubs voor de hyperloop? Het valt niet te voorspellen. Theoretisch is er veel mogelijk.

Bronnen: NOS/TU Delft/Hyperloop One. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd