Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt of Augmented Reality (AR) een rol van betekenis kan spelen binnen de glastuinbouw. Voor het project ‘Augmented Horticulture – Understanding Plants via Augmented Reality’ werkt WUR samen met een consortium van veredelaars en toeleveranciers. De onderzoeksvraag die zij met dit project proberen te beantwoorden, is hoe we AR kunnen inzetten in de kas.

De kick-off van het Publiek-Private Samenwerkingsproject waar de WUR aan meewerkt, vond in mei plaats en inmiddels lopen er al vier showcases die deel uitmaken van het project. WUR onderzoekt daarbij verschillende aspecten van AR.

Wifi

Een van de zaken waar WUR onderzoek naar doet, is of de wifi in de kassen goed genoeg is voor het verzenden van grote hoeveelheden data. Andere aspecten van AR die WUR onderzoekt, is of de benodigde AR-apparatuur draagbaar is of niet en wat voor meerwaarde verschillende toepassingen van AR kunnen bieden binnen de glastuinbouw.

Plaatsbepaling

Een aantal vragen die binnen het onderzoek aan bod komen zijn complexer dan ze op het eerste oog lijken. De plaatsbepaling van een gebruiker en zijn of haar kijkrichting is hier een goed voorbeeld van. Bij een aantal AR-toepassingen is het voldoende om te weten in welke kas de gebruiker loopt, maar bij andere toepassingen draait het om een specifieke plant. Het complicerende hierbij is dat de identificatietag vaak op de pot van het gewas zit, terwijl de kop van de planten hier soms een eind van verwijderd is (bijvoorbeeld bij tomatenplanten).

AR-bril

De meest recente showcases waar WUR mee is gestart, speelt het gewas een belangrijke rol. Zo onderzoekt WUR momenteel of het mogelijk is om met een AR-bril te meten en aan te tonen wanneer gerbera’s oogstrijp zijn. De speciale AR-brillen zouden dan gebruikt kunnen worden voor trainingsdoeleinden. Bij een vergelijkbare showcase wordt een AR-bril gebruikt om met behulp van onder meer nabij-infrarood te zien of het gewas in de kas gezond is.

Implementeren data

Twee andere showcases die binnen het project worden uitgevoerd, gaan over het gebruik en aanpassen van data. Hierin wordt onderzocht of een AR-bril of tablet bruikbaar is om data uit meetboxen te raadplegen. Ook kijken de onderzoekers of een AR-bril een QR-code bij een plant kan scannen, zodat teeltonderzoekers ter plekke relevante informatie over de betreffende plant kan noteren.

Financiering

Het project Augmented Horticulture wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU18145) en het consortium bestaande uit Syngenta Seeds, Wageningen University & Research, Florensis, Lets Grow, Itelligence, Mprise Agriware en KPN.

Bron: WUR