Consumenten zien smaak en versheid als belangrijkste producteigenschap. Vanuit praktisch oogpunt wordt in de keten vaak echter alleen de brix gemeten als smaak-indicator.

De smaak van tomaat is echter veel meer dan alleen de brixwaarde. Daarom is er behoefte aan een methode om zelf snel de smaak te kunnen meten op locatie, zónder de tomaat te beschadigen. Deze methode wordt nu ontwikkeld in een PPS-project van vijftien ketenpartners en het Ministerie van LNV. De smaakproeven en metingen met diverse non-invasieve sensoren gaan binnenkort van start.

Voor diverse groenten en fruit zijn in samenwerking met het bedrijfsleven smaakmodellen ontwikkeld. Voor tomaat vormen deze smaakcijfers al jaren de standaard in de sector, omdat ze voorspellen hoe lekker een consumentenpanel de smaak vindt. Voor berekening van het smaakcijfer worden de benodigde parameters nu nog destructief gemeten. Voor het screenen van rassen en vergelijken van teeltlocaties werkt deze methode goed, maar zelf kunnen meten in de kas of bedrijfshal is de volgende stap. Dit onderzoek maakt deel uit van het project Fresh on Demand.

Tekst: Caroline Labrie.