De gezichten stonden bedrukt. Na een tonnetje vergaderen en rekenen was de conclusie helder. De keuze voor een andere buitenmaat van het potplantenfust, afwijkend van de lijn die de veilingen ergens in 1993/94 hadden ingezet, zou de sector 7 miljoen gulden per jaar besparen aan overbodige transportkosten. Het boerenverstand zegevierde. “Iedereen blij,” dacht ik.

Toch keken de adviseurs van Coopers (nu PWC) niet blij toen zij deze boodschap aan de klankbordgroep bekend maakten. Ver voordat er sprake was van een fusie, was dit misschien wel de eerste poging van de veilingen ‘samen’ eens iets moois te regelen. Coopers kon er niet omheen, maar het was voor hen een foute uitkomst. Tussendoor hadden de directies op de achtergrond al laten doorschemeren dat zij het bureau betaalden en welke uitkomst werd gewenst. Hier tegenin gaan betekende “het einde van de relatie”, dacht Coopers. De veilingen kozen daarna inderdaad voor andere adviesbureaus. Coopers wist dat. Ik werd weer iets ouder.

Ik dacht hieraan bij de recente publicatie van het dikke, maar weinig zeggende werkje van Deloitte waarmee moest worden aangetoond dat Siewert niet deugt. ‘Gillend rijk’, werden die stropdassen van Deloitte. Het schijnt dat het rapport ruim zes miljoen euro heeft gekost, meer dan tienduizend euro per pagina. Dit geld is hard nodig, de gebouwen aan de Amsterdamse Zuidas, gevuld met de slimste kids, zijn duur en de stroom aan inkomsten die gerelateerd zijn aan ons welwillende offshore beleid droogt op. De Bentley moet wel blijven brommen.

Het zal met de rapporten die de overheid laat schrijven niet anders zijn gegaan. Er wordt van alles in verklaard en veel komt boven tafel, maar wie nu precies de cruciale telefoontjes pleegde? Helaas, dat stond dan weer nergens. “Gewist”, wat jammer nou.
Elk rapport is weer uitstel, we hoeven nog even niets te doen als we gaan ‘onderzoeken’, dus laten we ‘onderzoeken’. Het liefst ‘onafhankelijk’, maar een ding blijft, wie betaalt, die bepaalt.

Hans de Vries (was vroeger potplantenteler)
Hans@FrogsFarms.com