In het voortdurende streven naar optimalisatie van onze paprikateelt, ben ik een liefhebber van het werken met modellen. Al ruim tien jaar geleden kwam ik in gesprek met een vooruitstrevend bedrijf over het sturen op data. Samen met twee collega-telers zijn we dat omstreeks 2007 al gaan oppakken. Eerste vraag was waar de pijnpunten liggen bij de paprikateelt. Dat bleken de sources & sinks te zijn. Na twee jaar werken met de modellen, ben ik het zelf verder gaan ontwikkelen en elk jaar gaan finetunen. Zeker doordat wij een jaar of vijf werkten met min of meer hetzelfde ras, leverde dat waardevolle informatie op. Stap voor stap, steeds optimaler.

Tot dit seizoen. We hebben dit jaar gekozen voor een ras van een ander veredelingsbedrijf en wat blijkt? Alles is anders. Er gebeuren andere dingen; van alle keuzes van de afgelopen jaren blijkt een kwart niet hetzelfde uit te pakken. Na vijf jaar ken je een ras door en door. Je denkt de finesses van modelmatig telen te kennen en beheersen en de ijkpunten gewoon even toe te passen in de nieuwe teelt. Echter, met een ander ras blijk je de plank vervolgens mis te slaan.

Het is blijkbaar niet zo simpel als wel wordt verondersteld. Ik dacht inmiddels aardig ver te zijn, zie ik ook beslist mogelijkheden en sta open voor deze teeltwijze, maar we maken nu toch even pas op de plaats. Dat zie je ook in de belichtingsproeven in paprika. Teeltoptimalisatie is daar het uitgangspunt, maar ook daar beginnen we met een nieuw ras feitelijk weer opnieuw.

We moeten de zaak weer opnieuw op scherp zetten. Als je metingen je metingen niet meer zijn, ben je qua teeltoptimalisatie veroordeeld tot het optimaliseren van je eerdere optimalisatie. De energievraag van de vruchten blijkt in de eerste weken van de teelt zo anders bij het ene of het andere ras. Dat dwingt tot nadenken. Feitelijk hebben we in vruchtgroenten als paprika en tomaat maar weinig kansen om te optimaliseren. We hebben maar één keer per jaar een eerste zetsel en één keer een tweede, oftewel de momenten om optimaal te starten blijven beperkt tot één keer per jaar. Voor een rozenteler zelfs maar een keer per vijf jaar. En begin je een seizoen met een nieuw ras, dan sta je meteen al met 3-0 achter.

Maikel van den Berg.
Paprikateler in Bleiswijk.