Een belangrijke bedreiging voor de teelt op water is Phytophthora cryptogea. Slabedrijven in België met teelt op water hebben zowel vorig jaar als dit jaar behoorlijke problemen gehad met deze schimmelziekte. Proeftuin Zwaagdijk is bezig met een reeks proeven om meer zicht op de ziekteverwekker te krijgen. Phytophthora cryptogea veroorzaakt wortelrot, groeiremming en complete wegval van planten. Dat laatste was in België – waar veelal op goten (Nutriënt Film Technique) wordt geteeld – inderdaad het geval.

De schimmel is ook bij twee Nederlandse bedrijven met een drijvend teeltsysteem (Deep Flow Technique) in rottende wortels aangetroffen. Dat had echter geen invloed op de productie. “Een Engelse onderzoeker heeft Phytophthora ooit de belangrijkste bedreiger voor teelt op water genoemd. Het is dus zaak dat we hier veel meer zicht op krijgen”, vertelde Matthijs Blind, onderzoeker van Proeftuin Zwaagdijk, op het symposium Innovations in Hydroponics, gehouden op de proeftuin.

Watertemperatuur

Dit jaar is hij gestart met een serie onderzoeken met botersla, lollo rossa en bionda, drijvend op bassins; dus een DFT-systeem zoals dat in Zwaagdijk de laatste jaren in ruime mate is beproefd. Hij gebruikt daarbij een isolaat van de schimmel, dat in België voor de infectie zorgde. Doel is vast te stellen hoe groot het risico op een aantasting is en welke factoren een aantasting bepalen bij de drijvende teelt. Zo wordt met name naar het effect van de watertemperatuur gekeken, omdat het erop lijkt dat de kans op een aantasting het grootst is in perioden met een hoge temperatuur.

Tussenstand

Op het symposium presenteerde hij de eerste opvallende resultaten: geen aan Phytophthora cryptogea toe te schrijven uitval en verwaarloosbare verschillen in kilogramproductie tussen besmet en onbesmet. Wel oogde de lollo bionda van het verwarmde besmette bassin bij de oogst minder fris en wat verwelkt. Bij de lengte van de wortels waren geen duidelijke invloeden van de schimmel te zien. Opvallende resultaten dus, maar Blind is zeer voorzichtig over de conclusies. Het is nog maar een tussenstand geeft hij aan.
Analyse van bassinwater en wortels gaf aan dat de schimmel vaak wel degelijk aanwezig was in de wortels van de besmette bassins, hoewel het beeld wisselend is. Nadere analyse leerde dat de verwelking bij lollo bionda wellicht eerder toe te schrijven was aan de hoge watertemperatuur dan aan de schimmel.

Ander ecosysteem

Een eerste voorzichtige conclusie is dat de schimmel zich in een drijvend teeltsysteem niet zo goed weet te handhaven en waar hij aanwezig is, nauwelijks tot schade leidt. “Nogmaals, dit is maar een tussenstand. Maar bij de zoektocht naar de verklaring denken we aan een andere ecologie bij DFT dan bij NFT. Er zit een veel groter watervolume in de bassins dan in de goten, wat schommelingen in temperatuur, voeding en zuurstof afdempt. De wortels bewegen constant in het water dat steeds circuleert en dat heeft ongetwijfeld invloed op de rhizosfeer (de directe omgeving van de wortels waar veel micro-organismen verblijven). Bassins hebben vrijwel zeker een ander ecosysteem dan goten en schimmels stellen vaak heel specifieke eisen aan de ecologische omstandigheden. Overigens is het daarom dus ook wel degelijk denkbaar dat drijvende systemen voor andere ziektes juist gevoeliger zijn dan gotensystemen”, geeft hij aan.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd