De distributie van bouwstoffen in lelie van bladeren en bollen naar bollen en bloemen, verandert tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia van de plant. De schakelaar van waar de bouwstoffen vandaan komen (assimilatenbron of ‘source’) van waar ze naar toe gaan (assimilatengebruik of ‘sink’) wordt onder meer gestuurd door licht.

Bij het planten is de scheut een sterk orgaan dat de reserves van de bol gebruikt. Later is de bol een sink en haalt de geproduceerde suikers uit de bladeren. Bij de bloei wordt de bol een bron, samen met de bladeren. Na de bloei wordt de bol weer een sink-orgaan. Het schakelen van source naar sink-activiteit en andersom vindt plaats door verschillende signalen, zoals moleculaire regulatoren, hormonen en licht. Wageningen University & Research ontwikkelt een teeltsysteem (Project Vitale lelieteelt) om de groei van kleine leliebollen plantgoed te verbeteren en te versnellen.

In een experiment hebben de onderzoekers verschillende lichtspectra getest gedurende zes weken na het planten. Hoewel de verschillen in bolgroei niet significant waren, verbeterde blauw licht de bovengrondse groei. Ze willen daarom testen of blauw licht de groei van de leliebollen tijdens de bloementeelt moleculair kan remmen, en of dit resulteert in meer en grotere bloemen.

Tekst: Natalia Moreno Pachon