Bladluis is een van de meest belangrijke plagen in de paprikateelt. Momenteel vormen biologische bestrijders de belangrijkste rol in de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) vanwege pesticideresistenties en duurzame strategieën. Helaas is het gebruik van biologische bestrijders alleen vaak niet genoeg om een bladluizenplaag te beheersen.

Het niet aanslaan van biologische bestrijders kun je verklaren door verstorende interacties tussen verschillende soorten biologische bestrijders, of een te lage bladluisdruk in het gewas. Ons voornaamste doel was het screenen van nieuwe potentiële biologische bestrijders die effectief kunnen zijn op een preventieve basis, wanneer de bladluisdichtheid laag is.

Twee nieuwe kandidaten

Afgelopen voorjaar, voordat de bladluizenpopulatie piekte, hebben we als onderzoekers van Wageningen University & Research veldonderzoek gedaan om nieuwe potentiële biologische bestrijders te vinden. Hierbij selecteerden we twee nieuwe kandidaten: een micrococcinellidae en een bruine gaasvlieg. Kooiproeven toonden aan dat beide soorten elkaar kunnen aanvullen en dat ze effectief zijn bij lage bladluisdichtheden. Het doel komend jaar is om te beoordelen of beide soorten kansrijk zijn als preventieve biologische bestrijders.
De financiers van dit onderzoek zijn Stichting Wageningen Research, Glastuinbouw Nederland, Stichting Kennis In Je Kas (KIJK), Gewascoöperatie paprika, Gewascoöperatie roos, Gewascoöperatie komkommer, Bioplanet, Koppert Biological Systems en Viridaxis.

Tekst: Jessica Perez Rodriguez