Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is tevreden over de wijze waarop telers de zuiveringsplicht oppakken. Er is begonnen met de gebiedsgerichte controle en de bedrijven die bij AquaReUse zijn aangesloten – het enige zuiveringscollectief binnen het werkgebied – beslissen over enkele maanden met welke zuiveringstechniek zij het restwater gaan behandelen.

AquaReUse is drie jaar geleden door het hoogheemraadschap opgezet als zuiveringsinstallatie en gietwaterfabriek voor tuinbouwbedrijven in het noorden van Bleiswijk. Tien bedrijven van diverse pluimage, samen goed voor bijna 100 ha glastuinbouw, laten hier hun drain- en restwaterstromen zuiveren en ontsmetten, waarna ze het als schoon gietwater terugkrijgen.

Puntjes op de i

“De fabriek draait naar behoren, al willen we nog een paar puntjes op de i zetten”, zegt senior beleidsadviseur afvalwaterketen Theo Cuijpers, die het project onder zijn hoede heeft. “Zo onderzoeken we of bij de inlaat van het restwater, dus nog vóór de bezinkbak, een grof filter kunnen plaatsen om het microfilter verderop in het systeem te ontlasten. Dat filter raakt nu nog vrij snel vervuild, wat gepaard gaat met stilstand en extra onderhoud.”

Slib en brijn

Ook het zuiveringsstation heeft te maken met reststromen (slib en brijn) die vanwege de zuiveringsplicht een behandeling moeten ondergaan met een goedgekeurde zuiveringstechniek. “Daarover worden binnenkort de laatste knopen doorgehakt”, aldus de beheerder. “Niet door ons, maar door de telers. AquaReUse is weliswaar eigendom van het hoogheemraadschap, maar de plicht om te zuiveren rust bij de watergebruikers. De aangesloten bedrijven moeten dus zelf zorgen dat zij binnen de gestelde termijn aan de wettelijke eisen voldoen. Het hoogheemraadschap moet er vervolgens op toezien of zij dat doen. De ondernemers hebben zich de afgelopen anderhalf jaar goed in de mogelijkheden verdiept, dus veel tijd zou het nu niet meer hoeven kosten.”

Gebiedsgerichte controle

Onlangs zijn de Schielandse waterbeheerders ook gestart met de gebiedsgerichte controle. Toevalligerwijze – het had ook ergens anders kunnen zijn – valt dat gebied voor een groot deel samen met het cluster dat op AquaReUse is aangesloten. “De keuze viel op het meest noordelijke deel van ons werkgebied, om van daaruit af te zakken”, licht Cuijpers toe. “Op strategische plaatsen in de watergangen wordt wekelijks de concentratie nitraat gemeten om vast te stellen of en waar er wordt geloosd. Bij een gemeten piek zoeken onze mensen gericht door en worden er in overleg met de onderhavige bedrijven maatregelen genomen. Na zo’n sessie zie je de concentratie vrijwel direct teruglopen. Je mag ervan uitgaan dat dit ook geldt voor de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen die met het oorspronkelijke looswater meekwamen.”

Zaken op orde hebben

Volgens Cuijpers zijn de beheerders redelijk tevreden over de wijze waarop telers de zuiveringsplicht hebben opgepakt. Een aantal bedrijven maakt gebruik van de nullozingsregeling en een flink aantal bedrijven heeft inmiddels zelf installaties aangeschaft of maakt gebruik van mobiele installaties van loonwerkers. “Er zijn natuurlijk ook ondernemers die lang hebben afgewacht, maar de meeste zijn nu wel in actie gekomen. Dat is verstandig, want in principe kan er op elk moment een handhaver op de stoep staan. Telers moeten hun zaken nu wel op orde hebben.”

Tekst: Jan van Staalduinen.

Gerelateerd