Het verbeteren van de kwaliteit van het gietwater is bij veel sierteeltbedrijven de laatste jaren meer serieus en ter hand genomen. Het verwijderen en later voorkomen van biofilm in de leidingen is bij de meeste teeltbedrijven dagelijkse praktijk geworden door middel van het toevoegen van waterbehandelingsproducten zoals chloor (onderchlorig zuur/chloordioxide) of (gestabiliseerde) waterstofperoxide.

En passant wordt er dan uiteindelijk ook zuurstof aan het water toegevoegd, omdat dit als restproduct achterblijft als het middel reageert met organische bestanddelen. Ook wordt er frequenter doorgespoeld of werkt men met automatische spoelkranen, die het oude water afvoeren dat in de leidingen is blijven staan. Zo krijgen de planten altijd vers water en verse voeding met voldoende zuurstof. Er zijn ook bedrijven die water beluchten door middel van een venturi of waterval.
Door het verwijderen van biofilm in de leidingen gebruiken de bacteriën en schimmels, die zich voeden met de biofilm, minder zuurstof. Mede doordat steeds meer bedrijven regenwater ook gaan ontsmetten, is de druk van pathogene schimmels in het gietwater sterk gereduceerd. We zien in de praktijk hier de resultaten van in de vorm van minder uitval door wortelschimmels als oomyceten (Pythium, Phytophthora) en Fusarium. Ook zijn gewassen vitaler, vooral in de periode dat de watertemperatuur hoog is zoals in de zomer. Plantstress is duidelijk minder geworden in perioden met extreme omstandigheden.

Als stress om de hoek komt

Toevoegen van nanobubbels staat in de belangstelling. De vraag is of dit nog iets extra oplevert op het moment dat een bedrijf al het nodige doet op het gebied van waterbehandeling. Feit is dat nanobubbels het zuurstofgehalte in het water nog meer kunnen verhogen dan met de huidige grotere moleculen zuurstof. Metingen in de praktijk laten dit zien. Maar doet het gewas dan ook nog iets extra met deze extra zuurstof? Heeft het zin het zuurstofgehalte te verhogen van ruim 100% naar bijvoorbeeld 200%, van 12 milligram per liter naar 25 tot 30 milligram per liter?
Wellicht wel, vooral op momenten dat gewassen makkelijk stress kunnen ervaren zoals in de zomer. Het wortelgestel lijkt actiever te zijn. De eerste ervaringen wijzen uit dat nanobubbels erg (re)actief zijn en ook effect lijken te hebben op het ijzerchelaat in het water. Tegelijkertijd zien we meer turbulentie in het water wat de lichtdoorlatendheid voor bijvoorbeeld UV niet altijd ten goede komt.

Meer onderzoek nodig

Er zal nog verder onderzoek moeten plaatsvinden. Mijn stelling is wel dat nanobubbels pas iets toevoegen als alle andere voorgaande stappen al zijn ondernomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn namelijk meer mogelijkheden om het zuurstofgehalte op een simpele manier in het water te verhogen. Pas eerst deze toe en bekijk dan of nanobubbels nog extra toegevoegde waarde hebben.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup