De mogelijkheden om ruimtelijke 3D effecten op groei, vorm en gewasproductie te berekenen zijn de laatste jaren flink toegenomen. Dit is internationaal het geval en de onderzoekers van Wageningen University & Research doen hier volop aan mee.

Software is verbeterd, computers zijn sneller en onze jarenlange ervaring met inzet van 3D-modellen heeft dit rekeninstrument enorm versterkt. Door verbeterde raytracers, die elke afzonderlijke lichtstraal simuleren, kunnen we goed berekenen hoe de verdeling van lamplicht of zonlicht door een diffuus kasdek plaatsvindt. Met het 3D-gewasmodel kunnen we de gewasproductie simuleren.

Lopende teelt in 3D model

Lichtonderschepping, fotosynthese en groei zijn te koppelen aan bladvorm en openheid van het gewas. Deze aspecten staan centraal in het WUR-project ‘Digital Twin tomaat’, waar we een lopende teelt één op één in het 3D-model opbouwen als tweeling, om daarmee de teelt te volgen, te begrijpen en daarmee teeltadvies te geven. Dit project is slechts één van de vele mogelijkheden die deze 3D-modellen bieden. Ideeën? Dan kunnen we daarmee het model confronteren en innovaties voorrekenen.

Tekst: Pieter de Visser