Dankzij de hoge productie, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, hergebruik van afvalstoffen en het lage percentage voedselverspilling heeft de Nederlandse agrarische sector de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Dat concludeert ABN AMRO in de online publicatie ‘Agrarisch: circulair van huis uit’.

ABN AMRO heeft geen lijst gemaakt met de meest schone en de meest vervuilende landen op agrarisch gebied. Sector-econoom van de Nederlandse bank Jan de Ruyter geeft aan dat het bijna onmogelijk is om van alle gewassen een ranglijst te maken. “Er is wel veel onderzoek, maar dat is erg versnipperd. Wanneer je al deze onderzoeken naast elkaar zet, dan zie je dit beeld terug”.

Weinig verspilling

De claim van ABN AMRO dat Nederland de minst vervuilende agrarische sector heeft, komt onder andere voort uit de hoge arbeidsproductiviteit, het beperkte gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica. De terugloop van het aantal chemische bestrijdingsmiddelen dat wordt ingezet en het antibioticagebruik is terug te leiden naar de strenge wetgeving die op dit gebied geldt in Nederland. De Nederlandse regelgeving heeft dus het gewenste effect bij het beperken van vervuiling binnen de agrarische sector.

Smart farming

De branche maakt daarnaast al jarenlang gebruik van rest- en afvalstromen, waardoor zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Verder wordt verspilling tegengegaan door zuinig om te gaan met grondstoffen en een efficiënte manier van voedselproductie. Die efficiënte teeltwijze komt onder andere door het gebruik van sensoren en data-analyses; ook wel bekend als ‘smart farming’.

Hernieuwbare energie

Wat ook bijdraagt aan de kleine ecologische voetafdruk, is dat boeren en tuinders in Nederland betrokken zijn bij de productie van maar liefst 42% van de hernieuwbare energie in Nederland. Veel glastuinbouwtelers maken daarnaast gebruik van duurzame energiebronnen zoals restwarmte en zonne-energie. De agrarische sector gebruikt zelf 4,9% van alle energie in Nederland.

Bron: ABN AMRO