Het Nieuwe Telen komt voort uit Het Nieuwe Rijden, weet u nog, 80 in zijn 5. We zijn tien jaar verder, dus hoe nieuw is dit nou nog? Ik hanteer liever het begrip Natuurkundig telen. Echt sturen op plantfysiologie.

Voor mij moet alles vroeg of laat verklaarbaar zijn in Excel. Want als ik iets geleerd heb van Het Nieuwe Telen, is dat het zoeken naar verklaringen op basis van data. Zo leg ik situaties vast en probeer te ontdekken aan welke knoppen ik moet draaien. Je kunt aan een plant niet vragen, voel je je goed. Dat laat hij alleen zien. Vaak is het dan al te laat. Voor mij staat de ‘Als dit, dan dat’-vraag voortdurend centraal. Daar kom ik elk jaar verder mee.

Neem de verhouding vegetatief en generatief. Om hier grip op te krijgen ben ik de situatie van de plant gaan vastleggen met cijfers. Te generatief krijgt een 1, te vegetatief een 5, een 3 is voor de juiste balans en verder een 2 en 4 voor iets ertussen in. Het verhaal is: het antwoord komt steeds dichterbij, door de cijferreeksen herken ik ontwikkelingen eerder en weet ik sneller hoe ik moet ingrijpen. De reden om dit te doen was dat ik mijn bedrijf wilde uitbreiden met een locatie, zonder een vaste teler erbij. Met plantmetingen zou ik voldoende info hebben voor strategische keuzes.

Ik heb heel veel geleerd van Het Nieuwe Telen. De cursussen en de literatuur hierover zijn van grote waarde. Ik ben vooral beter gaan begrijpen waarom er iets gebeurt in de kas. De expertise die ik zo opdeed in de paprikateelt pas ik nu ook toe op mijn tomaten- en komkommergewas.

Je kunt met die kennis ook je verwachtingen beter managen. Ik laat me niet snel meer verrassen, omdat de Excel-modellen mij ook prognoses en groeiverwachtingen geven. Daardoor wil ik weten of de planten het volgende week zwaar gaan krijgen, of juist harder zouden gaan groeien. Daar kan ik dan alvast op inspelen. Het is immers steeds: áls dit, dán dat…

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk