Bayer Crop Science en Syngenta steunen samen met de Stichting Programmafonds Glastuinbouw de uitvoering van het benodigde onderzoek voor de realisatie van de collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg (AWZI-NW). Het onderzoek is nodig om aan de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) aan te tonen dat de collectieve waterzuivering AWZI-NW aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Een belangrijke stap om te bewijzen dat de AWZI-NW aan de wettelijke verplichting voldoet, is het aantonen van het vereiste zuiveringsrendement van 95% vanuit de zuiveringsplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast moet ook het wettelijke verplichte zuiveringsrendement van 99,5% voor imidacloprid worden aangetoond. Door de bijdragen van Bayer Crop Science, Syngenta, de Stichting SPG en deelnemende telers is het benodigde onderzoek tijdig uit te voeren.

‘Mooie invulling’

“Gebruik makend van het bestaande rioolsysteem is dit collectief in dit geconcentreerde glastuinbouwgebied een mooie invulling van de waterzuiveringsplicht”, aldus Michel Jansen, Product Stewardship Expert bij Bayer Crop Science. “Wij ondersteunen de collectieve zuivering AWZI-NW dan ook omdat wij veel voordeel zien in deze centrale professionele zuiveringsoplossing op een bestaande rioolwaterzuivering.”

Extra zuiveringsstap

Het basisprincipe van de AWZI-NW is dat telers zelf verantwoordelijk zijn voor eigen bedrijfswaterstromen en al het restwater op het riool moeten lozen. Delfland ontzorgt de telers vervolgens met de centrale zuivering op haar afvalwaterzuivering. Speciaal hiervoor voorzien LTO GLaskracht en het Hoogheemraadschap van Defland de bestaande afvalwaterzuivering in Hoek van Holland van een extra zuiveringsstap voor gewasbeschermingsmiddelen.

Belangrijke randvoorwaarde

Jan Bouwman, Manager Sustainable Agriculture & Stewardship van Syngenta: “Dit is een goed voorbeeld van hoe we als agrarische sector samen met de waterschappen aan de waterkwaliteit kunnen werken. Voor de sector is dit een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik en behoud van gewasbeschermingsmiddelen.”

Maatwerkverlening en uitstel

Komende periode wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de centrale collectieve zuivering. Dit betreft onder andere de uitwerking van de maatwerkverlening en het bijbehorende uitstel van de zuiveringsplicht per 1 januari 2018 voor de deelnemende telers. Telers in het verzorgingsgebied die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich momenteel nog inschrijven. Voor vragen en meer informatie kunnen telers contact opnemen met Daan van Empel van LTO Glaskracht Nederland.

Bron: Harry Stijger, LTO Glaskracht