Het gespecialiseerde teeltbedrijf van Moerings domineert de markt voor waterplanten door een hoge kwaliteit, veel service, constante productvernieuwing en uitgekiende marketing. En sinds begin dit jaar groeien de planten in een nieuwe kas waardoor ze nog beter kleuren, groeien en bloeien.

Een gesprek met Dolf Verbakel is een bijscholing in denken in kansen. Als de vijvermedewerkers van een tuincentrum fan zijn van je product, verkoop je zo 20% meer. Consumenten maak je warm met mooie foto’s op Pinterest. Rob Verlinden herinnert iedereen er in zijn tv-programma aan dat ook in de kleinste tuin nog wel een vijver past.
En na de marketingideeën volgt de les in productontwikkeling: waterplanten in de huiskamer, verbreding van het sortiment naar inheemse planten, aquariumplanten. Verbakels enthousiasme is overdonderend.

Ambities

Jonge honden waren ze: de jeugdvrienden Ronald Moerings en Dolf Verbakel. In de jaren negentig begonnen ze met de teelt van een product, dat tot dan toe werd gekenmerkt door veel modder en weinig uitstraling. Al na twee jaar was de 1,2 ha in Boskoop te klein voor hun ambities. Ze verkasten naar Roosendaal en het hele personeel ging mee. Daar werd de vaart er pas goed ingezet. Het bedrijf groeide uit naar 13 ha in Brabant en nog 3 ha in het Westland, terwijl ze participeerden in het Chinese toeleveringsbedrijf. Een Amerikaans avontuur met waterplanten evolueerde ondertussen tot vooraanstaand leverancier van planten voor groene daken.

Rampspoed

Aan de locatie in Roosendaal vielen de groeistuipen nog af te zien. Een bijzonder schoon en net bedrijf, maar met een allegaartje van kassen: een kleine breedkapper, een lage Venlokas, een hoge Venlokas, en nog een tussenmaat. Nog één keer zou er een slag worden gemaakt: alle kassen plat en vervangen door hoge exemplaren met hoogdoorlatend diffuus glas, plus vernieuwing van de verwerkingsloods en de koelcellen.
Toen kwam de dag van de rampspoed: 9 november 2015. Ronald Moerings liet het leven bij een verkeersongeluk in Duitsland. “De vergunning was net binnen”, weet Verbakel nog precies. “Maar met het wegvallen van Ronald was de turbo uit de motor. Moet je dan zoveel investeren? Eigenlijk hebben we daar niet eens zo lang over nagedacht. Geheel in de geest van Ronald zijn we er tegenaan gegaan.”

Eén bloemenzee

Nu is er één seizoen teeltervaring in de nieuwe kas. Het heeft allemaal heel positief uitgepakt: “We hebben de teelt iets moeten aanpassen. Met name de waterlelies gingen heel hard van start. Dat hebben we opgelost door één keer het blad af te maaien. Omdat we het oude glas moesten krijten om de planten tegen te veel licht te beschermen, zag je nooit een bloem in de kas. Nu was het één bloemenzee. Je zou daardoor in de toekomst planten mét bloemen kunnen afleveren, wat de verkoop zeker nog kan bevorderen. De bladplanten, zoals Houttuynia en Lobelia, zijn veel bonter en blijven compacter. We hoeven nu iets minder te remmen. Dat geldt ook voor de grassen, zoals Acorus en Scirpus.”
Verder is het klimaat in de hogere kas beter in de hand te houden. Dat werkt goed uit voor het gewas en is plezieriger voor de medewerkers. In de verwerkingshal is vloerverwarming aangelegd en er zijn hogere tafels gekomen. Beiden zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Ook zijn de kruisende lijnen bij het interne transport opgelost.

Hoogdoorlatend diffuus glas

Het was geen vanzelfsprekendheid dat de keuze voor hoogdoorlatend diffuus glas zo goed zou uitpakken. Er was namelijk geen enkele ervaring mee bij dit soort planten.
Moerings en Verbakel hebben zich eerst georiënteerd bij collega-kwekers, vaak met heel andere teelten. “Vervolgens hebben we zelf proeven gedaan met alle categorieën planten. Je zag duidelijke verschillen: onder het diffuse glas waren de kleuren intenser, roder en bonter, de planten compacter en vormden ze meer knoppen. Die proefresultaten waren doorslaggevend. Anders waren we er niet aan begonnen, want het is natuurlijk duurder glas”, vertelt de bedrijfsleider.
Energie vormt niet het grootste deel van de kosten, een deel van de kassen wordt alleen vorstvrij gehouden. Toch zijn op dit vlak flinke slagen gemaakt. De huidige 3 ha kas verbruikt nu dezelfde hoeveelheid gas als voorheen nodig was voor 2 ha. Dat komt doordat de nieuwe kas 30% dichter is en er bovendien een energiescherm is gekomen. “Verder hebben we bespaard door de aanschaf van nieuwe koelcellen en omdat we in alle werkruimten LED-verlichting gebruiken. Dat scheelt nogal wat”, zegt hij.

Nog geen plant verkocht

Opvallend is dat er bij de start van het seizoen nog geen plant is verkocht. “Tuincentra en bouwmarkten kopen niets vooraf. We schatten de vraag in op grond van ervaring en trends en werken vervolgens met weekaanbiedingen”, zegt Verbakel.
In januari en februari komen zo’n 4,5 miljoen jonge planten uit China aan. Die worden in Roosendaal opgekweekt en vervolgens vanaf april afgeleverd. De andere helft van de 9 miljoen planten komt uit de eigen bedrijven of van gespecialiseerde telers.
Moerings verkoopt alles rechtstreeks aan de klanten, variërend van grote ketens tot eenmansbedrijven. “Een klant is een klant. We bedienen tuincentra, bouwmarkten, supermarkten, gemeenten, maar ook kleine hoveniers.”

Planten terughalen

Na week 30 worden onverkochte planten uit de tuincentra teruggehaald en gecrediteerd. “Dat is vooral een service. Driekwart van de teruggekomen planten is niet meer bruikbaar. De duurdere soorten, vooral waterlelies, krijgen na opschoning wel een tweede leven”, vertelt hij. In de laatste drie maanden van het jaar is het rustiger. Dan zijn alleen de tien vaste medewerkers in touw, een groot verschil met de zestig mensen in het hoogseizoen. De waterlelies worden opgeknapt en het is tijd voor maaien, wieden en spuiten. En voor bijkomen van het zeer hectische afleverseizoen.

Samenvatting

Waterplantenkwekerij R. Moerings heeft één seizoen ervaring met telen in een nieuwe kas. Onder het hoogdoorlatende diffuse glas zijn de planten intenser, roder en bonter, compacter, vormden ze meer knoppen en bloeien ze eerder. De bedrijfsvernieuwing heeft tevens tot energiebesparing geleid. Het bedrijf is gericht op voortdurende vernieuwing op het gebied van marketing en productontwikkeling.

Tekst: Tijs Kierkels. Foto’s: Wilma Slegers.

Gerelateerd