LED’s rukken op in de tuinbouw. Daarmee groeien de mogelijkheden om plantengroei en -ontwikkeling te sturen. Maar het roept ook nieuwe vragen op. Waar moeten die LED’s precies hangen? Welke lichtsterkte en kleuren hanteer je?

Wageningen UR Glastuinbouw heeft, in samenwerking met Duitse en Franse partners, het 3D plantmodel GroIMP doorontwikkeld, zodat het kan worden gebruikt bij zulke beslissingen. Niet alleen in het tuinbouwonderzoek maar ook in de praktijk.

Situaties simuleren

Zelfs fabrikanten van LED’s konden – ondanks jaren van praktijkproeven – geen onderbouwd antwoord geven op simpele vragen als: op welke hoogte moeten de LED’s hangen en moet je ze in de loop van de teelt verhangen? “En dat terwijl bekend is dat 10 centimeter te laag al veel lichtverlies geeft”, vertelt Wageningen UR-onderzoeker en projectleider Pieter de Visser. “Met het model kunnen we verschillende situaties simuleren en zo de optimale inzet berekenen, afhankelijk van het gewas en de type LED’s”. Vooralsnog is dat mogelijk bij tomaat en komkommer.

Lichtkleuren doorrekenen

Het computermodel is erg ingewikkeld en wordt steeds verfijnd. Nieuwste aanpassing is dat het nu alle lichtkleuren kan doorrekenen. Zeer nuttig is ook dat het 3D-uitkomsten voor lichtonderschepping geeft. De bladstand van het gewas – die deels rasafhankelijk is – blijkt bijvoorbeeld van groot belang. De illustratie bij dit artikel is een 3D-simulatie van LED-strings binnen een tomatengewas.

Tekst en beeld: Tijs Kierkels