De Europese Commissie heeft bier en gemalen mosterdzaad toegevoegd aan de Europese lijst van basisstoffen. Met de toevoeging van deze twee producten staan er momenteel ruim 20 stoffen die met gespecificeerde toepassingen als gewasbeschermingsmiddel gebruikt mogen worden. Het gebruik van bier is toegelaten voor de bestrijding van (naakt)slakken en mosterdzaad als fungicide.

De toelating van onder andere bier en mosterdzaad als basisstof voor gewasbescherming is goed nieuws voor telers. Zij zagen met het geleidelijk opheffen van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) een verbod komen op het gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen voor gewasbescherming. De status ‘basisstof’ kan worden gezien als alternatief voor middelen die vallen onder deze opgeheven regeling.

Voorwaarden

Producten komen alleen in aanmerking om op de Europese lijst van basisstoffen te komen als ze weinig tot geen risico met zich meebrengen. Zo mogen deze middelen geen geen invloed hebben op de hormoonhuishouding, het zenuwstelsel of het immuunsysteem. Het kruid bijvoet werd bijvoorbeeld als basisstof afgewezen, omdat er onvoldoende bekend is over de effecten van langdurige blootstelling bij gebruik als gewasbeschermingsmiddel.

Niet als middel op de markt

Telers mogen basisstoffen binnen de goedkeuringsvoorwaarden als gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, maar de middelen mogen niet op de markt worden gebracht met een gewasbeschermingsclaim. Flesjes ‘slakkenbier’, bedoeld om slakken met bier te bestrijden, zijn daarom niet toegelaten. Op de lijst met goedgekeurde basisstoffen staan bijvoorbeeld ook houtskool, brandnetel, zonnebloemolie en melkwei.

Aanvragen

Basisstoffen worden op Europees niveau toegelaten en elke belanghebbende kan een aanvraag indienen voor toelating van een product of stof op de lijst, met inbegrip van de lidstaten zelf. Bier werd bijvoorbeeld aangevraagd door een Frans onderzoeksinstituut voor biologische landbouw (ITAB), dat al diverse Europese toelatingen van basisstoffen aanvroeg.

Procedure

De Europese Commissie keurt een basisstof goed na wetenschappelijke beoordeling door de Europese autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA en na raadplegen van alle lidstaten. Deze procedure duurt ongeveer een jaar en de uiteindelijke goedkeuring van een basisstof kent geen einddatum. Bij de goedkeuring horen altijd voorwaarden waaronder de toepassing als basisstof is toegestaan.

Bron: Ctgb. Foto: Jan Robben Aardbeien.

Gerelateerd