De oktober editie van Onder Glas heeft als thema Teelt. Daarin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: teeltwisseling, hygiëne, maar ook nieuwe teeltsystemen, zoals de teelt van groente op water. Bijna jaarlijks komen onderwerpen als teeltwisseling en bedrijfshygiëne aan bod in vakblad Onder Glas. Toch leert actuele informatie van specialisten dat er op gebied van schoonmaken en ontsmetten nog veel te leren is door ondernemers in de tuinbouw.

Neem het reinigen van het glas, dat meer en meer maatwerk is geworden. Bij de bouw van een nieuwe kas maakt het standaard product immers vaak plaats voor gehard diffuus glas met een coating. Om de lichtwinst te behouden is regelmatig schoonmaken noodzakelijk, dat is niet veranderd. Maar hoe is het ‘nieuwe’ glas te reinigen zonder het te beschadigen?
Telers moeten bij de keuze al nadenken over hoe ze het moeten schoonmaken. Gecoat glas moet bestand zijn tegen de normale kasomstandigheden met vocht, gewasbeschermings- en reinigingsmiddelen, die de coating niet aantasten. Leveranciers en fabrikanten moeten hiervoor een certificaat of garantie op papier afgeven. Want door reinigingsmiddelen die coatings aantasten, gaat de extra investering verloren. Meer hierover in de komende editie van Onder Glas die verschijn t op donderdag 16 oktober a.s.

Roger Abbenhuijs