Gewasbeschermingsspecialist Certis heeft een nieuwe term gelanceerd voor het steeds breder wordende pakket van groene middelen, biologische bestrijders en andere producten die passen binnen IPM (Integrated Pest Management). Certis deed dit tijdens een relatiedag vorige week donderdag in het Bomencentrum in Baarn. De term ‘Biorationals’ moet als kapstok dienen voor een heldere dialoog met andere ketenpartijen en ngo’s over de vergroening van de tuinbouw.

Door de enorme diversiteit in het aantal en het soort middelen dat bijdraagt aan de geïntegreerde teeltwijze van ondernemers in de glastuinbouw, wordt het steeds lastiger om helder te communiceren met bijvoorbeeld ngo’s, retailers en consumentenorganisaties. Dat motiveerde Jan Mostert van Certis tot het bedenken en introduceren van een nieuwe term: Biorationals. Hij geeft tevens leiding aan het portfolio team dat zich de komende vijf jaar nadrukkelijk gaat bezighouden met dit segment.

Driehoek van IPM

De driehoek van IPM dient daarbij als uitgangspunt: preventie, waarnemen & registreren en correctie. Voor dat laatste element is een steeds breder pakket aan middelen en maatregelen nodig, vanwege de snelle inkrimping van het pakket chemische gewasbeschermingsmiddelen. Mostert verdeelt de Biorationals in drie hoofdgroepen, met in totaal zeven subcategorieën: Biopesticiden (microbiologische en biochemische producten), Natuurlijke vijanden en hommels (natuurlijke vijanden, nematoden en bestuivers) en Regulatoren (feromonen en groeiregulatoren). Daar kunnen in de nabije toekomst nog biostimulanten aan worden toegevoegd.

Diverse krachten

Het zijn diverse krachten uit de markt die de belangstelling voor het onderwerp gewasbescherming en de conventionele producten aanwakkeren. Bekende ngo’s als Greenpeace, Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie leggen de nadruk op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en luiden regelmatig de alarmbel. “Consument en retail zijn daar gevoelig voor”, stelt Mostert. Retailers gaan als reactie bovenwettelijke eisen stellen en de overheid stelt soms zelfs verboden in voor de meest ‘hete’ middelen.”

Verstrekkende gevolgen

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw. Mostert geeft aan dat 40 werkzame stoffen momenteel al op de ‘exit-lijst’ staan en van nog eens 87 stoffen wordt de toelating sterk beperkt. Naar zijn mening is het enige wat de sector kan doen, versneld en versterkt inzetten op de ontwikkeling en toelating van Biorational alternatieven. Een overzicht toont aan dat de glastuinbouw er daarbij, in vergelijking met de akkerbouw, relatief goed voorstaat. Desalniettemin is het vizier van de toeleverancier in gewasbescherming de komende vijf jaar – voor zowel glastuinbouw als vollegrondsteelt – hoofdzakelijk gericht op verbreding van het pakket nieuwe middelen. “We zullen de ‘biorationele gewasbescherming’ met z’n allen – politiek, producent, distributie, teler en onderzoek – moeten blijven supporten, om in de toekomst gewassen te kunnen blijven telen, die voldoen aan de eisen van de wet, de keten en de consument.”

Tekst: Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd