De hogedraadteelt komkommer zit ook dit jaar weer flink in de lift. Het areaal bedraagt inmiddels rond de 100 ha. Goede productieniveaus en marktgericht produceren van een goede kwaliteit hebben hier aan bij gedragen.

Tevens is duidelijk geworden dat aanzienlijke energiebesparingen mogelijk zijn. Het systeem is nog volop in ontwikkeling, daarom is het einde nog niet in zicht. Voor een optimaal resultaat is een wekelijkse gewas- en teeltregistratie noodzakelijk.

Blad weghalen in de kop

Belangrijke gegevens zijn onder andere aanmaak blad, bloei, stengeldikte, LAI en uitgroeiduur van de vruchten. De uitgroeiduur kan de komende weken nog een probleem zijn, blijf daarom sturen op een open, generatief en sterk gewas. Een nieuw inzicht bij dit teeltsysteem, ten opzichte van enkele jaren geleden, is blad weghalen in de kop gelijktijdig met het dunnen. Het doel is meer selectiviteit van de vruchten realiseren, gecombineerd met een arbeidsbesparing op het blad knippen.

Minder op vocht sturen

Advies is de komende weken niet meer vruchten aan te houden dan dat er kunnen worden geoogst op basis van licht; 9 tot 10 vruchten per/m2/week is maximaal. Streef er de komende weken naar om een LAI van 2,2 tot 2,5 te realiseren. Het is belangrijk dat de koppen en vruchten sterk blijven. Daarom wordt minder op vocht en sterker op temperatuur gestuurd dan bij traditionele systemen. Verder blijft een goede organisatie, met tijdig uitvoeren van arbeid en netheid van werken, essentieel voor een goed resultaat.

Herman Hermans/ Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting