Eind september vond in het WHC de slotpresentatie plaats van het HiPerGreen project. Hierin ontwikkelden studenten van Hogeschool InHolland met drones, vision technologie en eigen software een autonoom platform voor gewasmonitoring in kassen. Binnen de startup Applied Drone Innovations (ADI) bouwt het jonge, internationale team het bekroonde concept uit. De eerste betalende klant is al binnen boord.

Aan het HiPerGreen project is twee jaar intensief gewerkt door een multidisciplinair team van enthousiaste studenten, afkomstig uit verschillende landen. De uitdaging was vooral om verschillende technologieën en kennisgebieden samen te smeden tot een robuust platform dat zelfstandig camerabeelden verzamelt, analyseert en vertaalt in overzichtelijke managementinformatie. Dat zij daarin zijn geslaagd, bleek uit de presentatie en praktijkdemonstratie die ADI en Hogeschool InHolland eind september verzorgden in het World Horti Center.

Gewasmonitoring

“Drones spreken tot de verbeelding en zijn ook geschikt voor datacollectie in kassen, maar we richten ons nadrukkelijk ook op andere applicaties voor gewasmonitoring”, licht co-founder en CTO Lucien Fesselet toe. Op korte termijn gaat de aandacht vooral uit naar de doorontwikkeling van het huidige concept, dat marktrijp lijkt voor potplantengewassen. “Afhankelijk van het gewas en de karakteristieken die een teler in beeld wil krijgen, zullen aanpassingen nodig zijn. Wij realiseren ons dat drones niet in alle gewassen praktisch toepasbaar zijn. Daarom werken we ook aan platforms die op andere wijze autonoom door een kas kunnen bewegen. Het zal nog wel even duren voordat we daarmee naar buiten kunnen treden.”

Eerste klant

Aan het project is meegewerkt door verschillende telers en vermeerderaars. Eén daarvan is nu de eerste betalende klant van het piepjonge technologiebedrijf. Fesselet: “Het kost moeite om telers te overtuigen, maar de meeste kinderziektes zijn nu verholpen en het zal niet lang duren voordat er meer schapen over de dam komen.”
Aan enthousiaste reacties op het geslaagde project was geen gebrek. Het team ontving meerdere innovatie-awards, kreeg koninklijk bezoek en vond – na strenge selectie – onderdak in de startup broedplaats van TU Delft. Dankzij financiële steun van onder andere Rabobank Nederland en de NWO kunnen de inmiddels afgestudeerde techneuten voorlopig vooruit, strategische partners en co-financiers blijven welkom.

Tekst: Jan van Staalduinen