Met ruim 430 deelnemers was de belangstelling voor de eerste mondiale, meerdaagse VertiFarm Workshop groot. Vrijwel alle kopstukken uit de wereld van plantfabrieken met kunstlicht, van producent en leverancier tot onderzoeker, waren op 14 en 15 oktober in Wageningen om te netwerken en kennis te nemen van de nieuwste onderzoeksprojecten en ervaringen. Het afsluitende excursieprogramma daags na het tweedaagse congres was zelfs overtekend.

Gastheer en hoogleraar Leo Marcelis kan tevreden zijn. Het programma dat hij samen met een Amerikaanse en Italiaanse collega had uitgewerkt, trok meer mensen dan verwacht. Zij kregen een bomvol en zeer divers programma voorgeschoteld met lezingen en posterpresentaties over onderzoeks- en afstudeerprojecten, marktonderzoek, paneldiscussies en brainstormsessies.
Vooruitlopend op een uitgebreide beschouwing en terugblik in Onder Glas, zegt Marcelis: “We wisten al dat de belangstelling voor vertical farming groot en groeiend is, maar dat er zoveel mensen op af zouden komen, hadden we niet verwacht. Qua omvang en diversiteit was het een uniek evenement.”

Booming in Azië

West-Europa – Nederland voorop – heeft nog weinig met vertical farming, al ziet Marcelis ook voor onze contreien op termijn perspectief voor het weinig ruimte, maar veel energie vergende concept van meerlagenteelt in afgesloten ruimten met kunstlicht.
“In Noord-Amerika en vooral Azië is men al verder”, zegt hij. “In Japan bijvoorbeeld zijn al zo’n 200 commerciële vertical farms operationeel. In Zuid-Korea, China, Taiwan en Singapore komt het eveneens razendsnel van de grond. Ook al valt er nog veel te optimaliseren en wordt er links en rechts veel leergeld betaald, op wereldschaal is vertical farming echt niet meer weg te denken. En er is ontzettend veel kennis en informatie gedeeld. Hopelijk wordt de volgende editie, die in 2021 plaatsvindt in China, net zo’n succes. Het was in één woord geweldig.”

Tekst: Jan van Staalduinen