Op 25 mei meldde het Ctgb dat een nieuw middel is toegelaten voor de bestrijding van schimmels in bladgewassen en kruiden. Bovendien is de toelating van een (biologische) fungicide sterk verbreed naar onder andere dezelfde gewassen. Slateler Chris Noordam denkt dat de middelen geleidelijk hun plek zullen krijgen in de preventieve bestrijdingsschema’s. “Het is een lichtpuntje voor de slateelten, die door het smalle middelenpakket steeds uitdagender worden. Luis is en blijft het voornaamste knelpunt.”

Coördinator effectief maatregelenpakket Jeannette Vriend van Glastuinbouw Nederland reageert opgetogen. “We hebben ons samen met de toelatingshouders ingespannen om beide middelen op de kaart te krijgen voor kleine gewassen. Ik ben blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. Kenja is voor ons een nieuw chemisch middel, dat in België echter al langer is toegelaten. Het is goed dat Nederlandse sla- en kruidentelers er nu ook over kunnen beschikken.”
Kenja (werkzame stof: isofetamide) wordt in beide landen verhandeld door Belchim, dat fuseert met Certis Europe. Het schijnt vooral sterk te zijn tegen Botrytis en Sclerotinia (smet). Serifer is een product van BASF en heeft als werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens.

Ervaring opdoen

Vriend: “Ik raad telers aan om ervaring op te doen met de nieuwe middelen. Dan weet je wat je kunt verwachten en hoe je de middelen moet gebruiken wanneer de nood aan de man is. Gezien het beleid in Nederland en Europa moeten we er rekening mee houden dat het middelenpakket smal zal blijven en dat er een verschuiving plaatsvindt van chemische middelen naar middelen van natuurlijke oorsprong. Daar moet je mee leren werken.”
Chris Noordam wil de kat eerst uit de boom kijken. “Ik heb het bericht gezien en er een notitie van gemaakt, maar ze staan nog niet in mijn middelenkast”, zegt hij desgevraagd. “Fungiciden gebruik ik hoofdzakelijk van juli tot maart tegen valse meeldauw, zeg maar in het ‘regenseizoen’. En ik hoef echt niet ieder nieuw middel als eerste te gebruiken.”

Luizen nauwelijks effectief te bestrijden

Samen met een aantal collega’s deelt hij zijn ervaringen om de gewasbescherming op de bedrijven zo goed mogelijk overeind te houden. “Sla is een kwetsbaar gewas en we kunnen ons geen missers veroorloven. Dan verliezen we onze positie in de keten. Het zou dus goed kunnen dat ik één of beide producten dit jaar ga gebruiken. Of ik ze zal blijven gebruiken, hangt af van de resultaten. Een breder pakket is vooral nodig bij de insecticiden, want daarin is de keuze nu echt te klein. Luizen zijn nauwelijks meer effectief te bestrijden en dat is wel nodig om aan de retail te mogen leveren. De klok staat dus nog steeds op vijf voor twaalf.”
Voor de volledigheid merkt Vriend op dat de herregistratie van het laagrisico-fungicide Prestop (werkzame stof: Clonostachys rosea) nu ook is afgerond. “Geen schokkend nieuws, maar het betekent in elk geval dat de brede toelating in groente- en siergewassen overeind is gebleven.”

Tekst: Jan van Staalduinen