Ik hoef niet uit te leggen dat zonder extra CO2 de verdere verduurzaming van de glastuinbouw stokt, omdat aardwarmte- en restwarmteprojecten moeilijk van de grond komen. In een wereld waar de CO2-uitstoot een groot probleem is en de megatonnen om je oren vliegen, zou je denken dat het niet zo moeilijk moet zijn om ergens 1 of 2 megaton CO2 te vinden. En dan wel het liefst ‘groen’ want op CO2 van fossiele oorsprong komt beleid om dit terug te dringen.

Vanaf het begin van OCAP in 2005 met levering vanuit Shell wordt gezocht naar extra bronnen. Met Alco is er vervolgens wel een extra bron bij gekomen, maar de leveringszekerheid moet echt omhoog. En dus zijn extra bronnen nodig. Ook is al jaren bekend dat er een oplossing moet komen hoe we omgaan met het stijgen van de CO2-emissierechten. Bovendien zoekt Shell naar oplossingen om de CO2-emissie te beperken.
Levering aan de glastuinbouw telt niet als emissiereductie, dus Shell wordt door overheidsbeleid ook min of meer gedwongen om die CO2 op te slaan. ‘Dan regel je dat toch; hoe moeilijk is dat’, was de reactie van mijn vrouw Hanneke toen ik probeerde uit te leggen wat het probleem was.

Afvalenergiebedrijven

Maar in plaats van te denken aan uitbreiding van de CO2, moet er op het laatste moment hard worden gewerkt om überhaupt de bestaande levering van Shell te behouden. Na anderhalf jaar overleg, brieven vanuit Glastuinbouw Nederland, OCAP en ook Shell en een aangenomen motie in de Tweede Kamer, is deze week gelukkig een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin belangrijke stappen zijn genomen om de bestaande levering te behouden. Dan gaat het over administratieve verrekening, innovatiepilot, SDE++, EU-ETS, CO2-heffing en hoe dat op elkaar in werkt. Moeilijk dus. Ook de ministers Wiebes en Schouten noemen het complex.
Om de levering uit te breiden, moeten er nog verdere stappen worden genomen. Waarbij met name wordt gekeken naar de afvalenergiebedrijven. Daar zijn we inmiddels ook al meer dan vijf jaar mee in overleg.

Hoe moeilijk is het? Oplossingen lijken makkelijk, maar om het ook te regelen…

Tekst: Dennis Medema, Themaspecialist Energie Glastuinbouw Nederland