Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vorig jaar 29 groene middelen toegelaten, op een totaal van 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Dit is volgens het College een forse toename in vergelijking met tien jaar geleden.

In het merendeel van deze groene middelen is de werkzame stof een plantenextract, signaalstof (feromoon) of micro-organisme, zoals een bacterie, virus of schimmel. Onder de 29 groene middelen zijn 8 middelen op basis van een laag-risicostof, 13 middelen op basis van een werkzame stof die is aangemerkt als potentieel laag-risico en die bij een volgende herbeoordeling waarschijnlijk als laag-risico wordt gekwalificeerd, en 8 middelen met een geringe impact op mens, dier en milieu die niet volledig voldoen aan de laag-risicocriteria, zoals azijnzuur.

Besluiten

In totaal nam het College 196 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 70 voor ontsmettingsmiddelen (biociden). Er werden 120 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 150 biociden. Eveneens ongeveer 120 gewasbeschermingsmiddelen zagen hun goedkeuring verdwijnen. In 62 gevallen trok de aanvrager de aanvraag zelf terug, in 59 gevallen werd niet om een nieuwe toelating gevraagd.
Van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen liet het Ctgb 88% toe en van de aangevraagde toepassingen voor biociden 87%. Respectievelijk 12 en 13% van de aangevraagde toepassingen werd afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Bij 69 en 46% zijn voor het besluit nog voorschriften aangescherpt, zodat consumenten en ook telers erop kunnen vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken – bij gebruik volgens voorschrift – veilig zijn, aldus het Ctgb. In totaal zijn nu in Nederland 1001 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Het aantal toegelaten biociden bedraagt inmiddels 1654.

Bron: Ctgb, beeld: Mario Bentvelsen