Voor een aantal toepassingen in de tuinbouw is er behoefte aan jaarrond gelijkmatige teeltcondities, zoals lichtintensiteit en -kwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid. Het is moeilijk dit in een kas te realiseren.

Dit kan echter wel in een daglichtloze teeltcel (vertical farm, klimaatkamer). Een grote kostenpost in daglichtloze teeltsystemen is elektriciteit. De vraag is dan ook of een teler kan belichten op basis van het verloop van de elektriciteitsprijzen in plaats van een traditioneel dag- en nachtritme, en hoe dit de groei en ontwikkeling van het gewas beïnvloedt. Met andere woorden: hoe flexibel zijn de planten?

Verschillende lichtbehandelingen

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, passen onderzoekers van Wageningen Research & University in het door de Club van 100 gefinancierde project ‘Daglichtloos telen’ verschillende lichtbehandelingen toe waarin ze bijvoorbeeld het licht uitschakelen tijdens de uren dat de elektriciteitsprijzen het hoogst zijn. Op deze manier wordt de dag onderbroken en hebben ze twee nachtperiodes.
Over het algemeen hebben blijkt dat de planten vrij flexibel zijn, hoewel de reacties afhankelijk zijn van gewas en cultivar. Deze resultaten bieden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van dynamische lichtregimes.

Tekst: Emilie Fradin