Bij praktijkproeven onder LED waarbij het aandeel lamplicht hoger is dan het aandeel daglicht (wintercondities) zien we bij Wageningen University & Research regelmatig rood-paarsverkleuring van het blad. Dit is het gevolg van ophoping van anthocyanen. Dit zijn natuurlijke pigmenten die betrokken zijn bij het verhogen van de plantweerbaarheid tegen verschillende typen stress, waaronder lichtstress.

Ondanks de nuttige functie van anthocyanen is de ophoping ervan in het blad vaak ongewenst. Bijvoorbeeld omdat het de sierwaarde van gewassen kan beïnvloeden, maar ook omdat het samengaat met minder chlorofyl en daarmee een verlaging van de fotosynthesecapaciteit.

Oorzaken en gevolgen

Binnen het project ‘Groen of rood gewas: Anthocyaanvorming en chlorofyl afbraak onder LED’ willen we meer begrijpen van anthocyaanvorming onder LED’s in de praktijk. Wat het kan veroorzaken en wat de gevolgen ervan zijn voor het gewas. Eerst voeren we een kennisinventarisatie uit. Het uiteindelijke doel is om anthocyaanvorming te beïnvloeden, te reguleren en te voorkomen.
Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Tekst: Mark van Hoogdalem