Recent werd bij Kwekerij Wouters in Ens een spuitdemo georganiseerd met een dertigtal telers als deelnemer. Aandachtspunt: minder water gebruiken tijdens het spuiten voorkomt onnodige emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Voor Coen Wouters bracht de demo nieuwe inzichten. De gehanteerde spuitinstellingen van de potplantenkwekerij werden kritisch bekeken en aangepast. “We spuiten nu met minder druk en een hogere rijsnelheid.”

Adviseurs in spuittechniek constateren dat er nog meer besparing op gewasbeschermingsmiddelen en het milieu mogelijk is als telers hun spuitinstellingen optimaliseren. Met het aanhouden van de juiste spuithoogte, spuitdruk en rijsnelheid kunnen zij het watergebruik beperken en onnodige emissies, extra kosten en onvolledige bescherming van het gewas voorkomen.
Via spuitdemo’s en advies op maat krijgen telers inzicht in de impact van verschillende spuitinstellingen op het resultaat. Zo vond in januari een spuitdemo plaats bij potplanten- en perkgoedkwekerij Wouters in Ens, georganiseerd door Van Iperen en Syngenta. Door toevoeging van een fluorescerend middel aan het water werd zichtbaar hoe de planten werkelijk bedekt worden. Tijdens het schemerdonker lichtten de druppels blauw op bij beschijning met een blacklight. “Ook onze behandeling zat in de proef. Hieruit bleek dat er wel wat te verbeteren viel aan ons spuitbeeld”, vertelt mede-eigenaar Coen Wouters. Vervolgens is zijn bedrijf met de adviezen uit de spuitdemo aan de slag gegaan op beiden vestigingen in de teelt van viooltjes en petunia.

Onderin het gewas

“We hebben de spuitdruk omlaag gebracht van 3 naar 2 bar. Ook zijn we wat sneller gaan rijden met de spuitwagen. Daarna hebben we voor onszelf nogmaals een spuitdemo gedaan met fluorescerende vloeistof om te zien hoe deze instellingen uitpakten.”
De eerste conclusie die de teler heeft getrokken is dat bij deze druk de middelen toch goed onderin het gewas terechtkomen. Dat is voor hem een voorwaarde. “Ook valt er veel minder water met gewasbeschermingsmiddelen op de vloer en potgrond rond het gewas. We weten nu dat we besparen op middelen en water, maar ik kan nog niet zeggen hoeveel precies.”

Spuitboomhoogte

Wouters denkt dat het nog beter kan, maar wil eerst afwachten hoe het gewas reageert op deze instellingen. “We doen het stap voor stap. Wellicht kunnen we nog wat doen aan de spuitboomhoogte en nog minder vloeistof spuiten.” Volgens de adviseurs van Syngenta en Van Iperen is de ideale spuitboomhoogte circa vijftig centimeter boven het gewas. In de praktijk blijken veel telers ongeveer een meter hoog te hanteren. Vaak heeft dat een technische reden.
“Wij kunnen niet zo laag omdat er elektrische karren boven het gewas bewegen. We zoeken nog een oplossing om de spuithoogte toch te verlagen”, geeft de teler aan. De ideale spuithoogte verschilt ook per middel, stelt hij. “Remmiddelen wil je juist hoger op het gewas spuiten dan gewasbeschermingsmiddelen.”

Testen is raadzaam

De potplantenteler heeft veel opgestoken van de spuitdemo’s met een fluorescerend middel in het water. “Het was leerzaam, hier zou elke teler jaarlijks aan moeten deelnemen, om de ervaring daarna op het eigen bedrijf te verfijnen. “Eigenlijk is het voor elk bedrijf raadzaam om geregeld je spuitinstellingen te testen. Ook wanneer je start met een andere teelt, omdat een ander seizoen aanbreekt. Dat gebeurt geregeld in de potplantenteelt.”

Tekst en beeld: Koen van Wijk