Met de continue groei van de wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel toe. Daarnaast winnen verduurzamingsvraagstukken aan belang in zowel de sierteelt als groenteteelt en is er een tekort aan teelt- en energie-experts op veel bedrijven. De glastuinbouw kan deze uitdagingen ombuigen tot kansen door kennis van teelt- en energiemanagement beschikbaar te maken via slimme datagedreven diensten.

Tijdens de internationale ‘Autonomous Greenhouse Challenge’ lieten AgroEnergy en Delphy onlangs zien dat een komkommerteelt met kunstmatige intelligentie mogelijk is. Delphy en AgroEnergy werken daarom nu gezamenlijk aan een product dat autonoom teeltmanagement in de praktijk mogelijk maakt. Samen met Nederlandse en internationale telers ontwikkelen de bedrijven dit jaar een teeltmanagementsysteem voor de komkommer- en tomatenteelt. Bij bedrijven met veel kennis helpt dit bij complexe keuzes in teeltmanagement, bij minder kennis is de stap naar teeltsturing op afstand mogelijk.

Minder telen op intuïtie en meer met ondersteuning van realtime data maakt maximaal teeltresultaat met minimale kosten en inspanning mogelijk.

Meer info: DELPHY, stand M129