Een 100% duurzame teelt, wie wil dat nu niet? Ik ken geen collega die vindt dat we tien jaar terug in de tijd moeten gaan. Bij het thema energie moet ik vooral denken aan de grote stappen die wij als bedrijf en als sector hebben gemaakt op het vlak van het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en besparing van energie.

Ook op het vlak van de menselijke factor maken we de afgelopen jaren reuzesprongen vooruit door heel veel aandacht te besteden aan onze belangrijkste krachten; onze medewerkers. Dat gaat niet vanzelf, dat kost tijd en geld, maar ook veel energie van iedereen die zich daar binnen de sector hard voor maakt.

Deze maand verscheen er een oproep van het begeleidingsteam duurzaamheid, bestaande uit leden van Royal FloraHolland om via online certificering te werken aan het imago van de sector. Registratie – zo zeggen ze in de brief – levert niet meer geld op, maar zorgt voor transparantie en vergroot onze geloofwaardigheid bij de consument.
Te makkelijk roept een partij als Greenpeace nu over een bosje vergif rond Moederdag. Daar krijgen we het elk jaar met Moederdag weer warm van, maar dit keer niet in positieve zin. Terwijl iedereen in de sector weet dat wij bezig zijn met een teeltproces, waarbij de consument met een gerust hart onze bloemen en planten kan kopen. Toch?

Uiteraard moet duurzaamheid ook te betalen zijn. Alleen dan weten we zeker dat iedereen het ook volhoudt. De hele ODE-discussie, die nog niet geluwd is, draagt daar niet aan bij. Het zou goed zijn als de hoge heren hier met elkaar een verstandig besluit over nemen anders zijn we mogelijk jaren voor niets bezig geweest.Het nieuwe EnergieAkkoord onder regie van Greenport West-Holland is mijns inziens een goed platform waaraan 52 partijen meedoen waaronder ook warmtecoöperaties. Een goede plaats waar het knelpunt van externe CO2-voorziening, maar ook de verhoogde ODE-heffing kan worden opgepakt.

Naast al mijn collega-telers zijn er meerdere partijen die heel veel energie steken in het verbeteren van people, planet en profit voor onze sector. Daar krijg je toch energie van?!

Ronald van Veen, gerberateler in De Lier