De BEST-kas is een opvallende constructie: een half gebogen overspanning met noppenfolie. De kas lijkt daarmee op een combinatie van een tunnelkas en een breedkapper. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zowel houtig kleinfruit als courgette goed én energiezuinig te telen zijn in deze kas. In dit rijtje past nu ook de mini-meloen.

In 2022 zijn er mini-meloenen geteeld in de BEST-kas. De mini-meloenen, en zeker de mini-watermeloenen, worden gezien als een exclusief product dat interessant is om lokaal geteeld te worden. Meloenen worden nu voornamelijk horizontaal geteeld op open velden in zuidelijke, warme landen.

Verticaal telen

Om deze teelt in een kas te telen is de eerste uitdaging het verticaal telen voor een betere ruimtebenutting. Mini-watermeloenen worden in Nederland en België al op kleine schaal als alternatief gewas geteeld. Deze telers hebben de proef begeleid.

Energiezuinige teelten

Het onderzoek bestond uit twee teelten waarvan de eerste eind maart is geplant en de tweede begin juli. Het telen van de verschillende meloensoorten samen was een uitdaging. In de eerste teelt zijn voornamelijk de mini-meloenen succesvol geteeld en in de zomerteelt hebben we door de focus op de watermeloen te leggen, ook daar goede resultaten behaald. In totaal is er 5 m³/m² gas verbruikt en 6 kg CO2/m² gedoseerd.
In 2023 komen er, onder auspiciën van het programma Kas als Energiebron, twee energiezuinige teelten met weinig CO2-gebruik. In de eerste teelt ligt de nadruk op mini-meloen, in de tweede op mini-watermeloen.

Tekst: Monique Bijlaard