Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie de verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel grijpt hard in op de bedrijfsvoering van Nederlandse boeren en tuinders met bindende reductiedoelstellingen, zonder daarbij bruikbare alternatieven te bieden. LTO Nederland noemt de voorgestelde aanpak eenzijdig en achterhaald. Eenzijdig, omdat de absolute reductie in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen centraal staat, terwijl het om vermindering van de milieu-impact zou moeten draaien. Achterhaald, omdat Nederland al een transitie naar weerbaarder teelten inzet.

Joris Baecke, Portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland: “In de nieuwe Brusselse regels staan het voorschrijven van regels voor boeren en tuinders en de administratie centraal. Er wordt geen enkel perspectief geboden om te komen tot weerbare teeltsystemen en planten. Die transitie zetten we in Nederland al in met het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Dit Europese voorstel draagt daarom absoluut niet bij aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. Een gemiste kans.”

Eenzijdige aanpak

De voorgestelde Brusselse regels hebben een eenzijdige aanpak: er wordt gestuurd op absolute reductie in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in kilogrammen. Het perspectief voor de ondernemer om het gebruik van gewasbescherming verder te verduurzamen ontbreekt. Dit terwijl er tal van mogelijkheden zijn, zoals de toelating van laag-risico stoffen, basisstoffen en groene en biologische middelen. Ook moeten moderne veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas, worden toegestaan om versneld tot weerbare rassen te komen. Het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 is wat ons betreft de juiste en enige invulling van de Europese Green Deal en Boer-tot-Bord-doelen.

Teelten komen onder druk te staan

Al in de Van-Boer-tot-Bord-strategie van 2019 kondigde de Europese Commissie een reductie van 50% aan in het gebruik van chemische gewasbescherming. Naast deze reductie moeten ook de zogenoemde schadelijke middelen versneld uitgefaseerd worden. Verder wordt de inzet van chemische middelen nabij zogenoemde ‘gevoelige zones’ als natuurgebieden en bebouwing verder ingeperkt en komen er ook zwaardere verplichtingen rond digitale registratie. De Europese Commissie voorziet zelf al dat het voorstel een kostenverhogend effect zal hebben, aangezien teelten onder druk komen te staan en de administratieve last toeneemt.
Met de publicatie van de verordening door de Europese Commissie komen de plannen op de agenda van het Europees Parlement en de EU-ministerraden. Zij bepalen vervolgens hun eigen positie en onderhandelen op basis daarvan met de Europese Commissie over het voorstel. LTO Nederland zal haar positie onder de aandacht brengen bij de leden van het Europees Parlement, de betrokken ministers in Den Haag en richting de Tweede Kamer.