Zo’n 35 geïnteresseerden kwamen op donderdag 20 september naar het kantoor van LTO Glaskracht Nederland in Zoetermeer voor de themamiddag over geïntegreerde bestrijding (IPM) van rupsen in de gerberateelt. “Het onderwerp leeft enorm”, zegt organisator en netwerkcoördinator Mark Meijers. “Sinds het wegvallen van een goed integreerbaar middel enkele jaren geleden zijn de problemen met rupsen duidelijk toegenomen.”

Diverse sprekers gaven tekst en uitleg over bestaande en nieuwe methoden om rupsen in gerbera’s te bestrijden. Enkele daarvan worden nog niet op praktijkschaal gebruikt. Programmamanager Plantgezondheid Helma Verberkt: “Het valt niet mee om de rupsen van verschillende soorten motten effectief te bestrijden en de biologische bestrijders van andere plagen daarbij te ontzien. Dat is wel noodzakelijk, dus gaat de laatste tijd veel aandacht uit naar nieuwe bestrijdingsmethoden. Geen enkele methode springt er echt uit, dus het komt vooral aan op slim combineren.”

Speuren met camera’s

Het arsenaal dat telers ten dienste staat, wordt langzaamaan groter. Naast de sluipwesp Trichogramma zijn er parasitaire aaltjes en diverse bacteriepreparaten die rupsen te lijf gaan. Er worden ook proeven gedaan met vanglampen en -bakken. Wellicht het meest opmerkelijk was het idee van Delftse studenten om microdrones in te zetten, die het luchtruim in de kas met camera’s afspeuren en gespotte motten vervolgens letterlijk kapot vliegen.

Meeste effect

“Dat idee is voorlopig zeker nog niet praktijkrijp, maar over een jaar misschien wel. Binnenkort start een pilot”, aldus Verberkt. “Het geeft wel aan dat er volop wordt meegedacht en ontwikkeld. Over het algemeen kun je vaststellen dat de bestrijding van jonge rupsen beter verloopt dan die van volwassen motten. Er zijn overigens verschillende soorten motten in het geding en daar dien je de bestrijdingsmethoden mede op af te stemmen. De komende jaren zullen we ongetwijfeld ervaren welke combinaties het meeste effect sorteren.” Een uitgebreid verslag van de bijeenkomt is te lezen op de website van LTO Glaskracht.

Tekst: Jan van Staalduinen