Planten hebben zo’n dertien nutriënten echt nodig; mensen veel meer. Is het mogelijk om de gehaltes van zulke elementen te verhogen bij teelt op water om de groenten voor de mens gezonder te maken? Matthijs Blind, onderzoeker van Proeftuin Zwaagdijk, leidt sinds vorig jaar een serie proeven om sla op waterteelt te verrijken met extra selenium, silicium en kobalt. De resultaten zijn tot nu toe wisselend, maar bieden wel duidelijk perspectief.

Selenium is voor mens en dier essentieel. Een gebrek kan leiden tot hartklachten, artritis, verminderde vruchtbaarheid en een slechter werkend immuunsysteem. Wereldwijd zijn er zorgen over dalende gehaltes in voeding. Hier ligt een duidelijke kans voor groenten met een verhoogd gehalte, zogenaamde functional foods. Dat geldt in iets mindere mate ook voor kobalt (onderdeel van vitamine B12) en silicium, dat lichaamsweefsels steviger maakt.

Hoger seleniumgehalte mogelijk

“We hebben de drie elementen bij lollo rossa en eikenbladsla toegevoegd in de waterbassins en de gehaltes in de geoogste producten vergeleken met sla van de gangbare grondteelt”, vertelde Blind op het symposium Innovations in hydroponics.
Het bleek goed mogelijk om het seleniumgehalte te verhogen. Bij de teelt op water liet de sla hogere gehaltes zien dan bij grondteelt, ook als de beschikbaarheid blijkens de grondanalyse daar ruim was. “Het element lijkt beter te worden opgenomen naarmate de concentratie in de voedingsoplossing hoger was”, gaf hij aan.

Kobalt en silicium

Kobalt was wat lastiger. In een eerste proef kon opname van kobalt niet worden aangetoond. In een tweede proef gebruikte hij hogere concentraties in de voedingsoplossingen en vervolgens werd wel kobalt in het geoogste product aangetroffen. In het product van de grondteelt was kobalt niet meetbaar.
Ook de concentratie silicium kan bij teelt op water worden verhoogd door het mineraal aan het water toe te voegen. Het is echter nog niet duidelijk of daarmee in sla hogere concentraties te realiseren zijn dan bij de teelt in de grond. In één van de proeven was de concentratie silicium in sla van de vollegrond hoger dan in op water geteeld product. In de vervolgproef waren de verhoudingen juist andersom.

Essentieel

“Bij silicium zagen we bovendien bij waterteelt een afvlakking van de gehaltes bij hogere dosering”, aldus de onderzoeker. Al met al is aangetoond dat de gehaltes van een aantal mineralen die voor de mens essentieel zijn door de teelt op water verhoogd kunnen worden.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd