Het zomerseizoen is aangebroken. De temperaturen halen tropische waarden en de gewassen moeten maximaal presteren. Bovendien valt in deze week de langste dag en de zon staat ook nog eens maximaal te schijnen. Kortom; het klimaat vraagt veel aandacht.

Op de bedrijven gaat nu alles in de hoogste versnelling. Het is overal erg druk met gewaswerkzaamheden. Een aantal telers is aan het overplanten, maar bij deze hoeveelheden licht worden ook heel veel komkommers gesneden. Kortom; het is moeilijk om het hoofd koel te houden en scherp te blijven toezien op het gewas.

Gewas activeren

In mijn dagelijkse praktijk zie ik dat telers te veel op de automatische piloot varen. Toch is het juist onder deze omstandigheden belangrijk om heel goed te monitoren en veel te meten. De redenatie ‘het is warm dus ramen open en buis eruit’ klopt maar voor een deel. Het is in de morgen inderdaad warm rond zonsopgang en de ramen moeten snel open. Ondanks dat zit er veel vochtige en stilstaande lucht in de kas tussen de planten. Deze moet je in beweging brengen. Daar is de minimumbuis heel belangrijk voor. Activeer de planten in de morgen door ze op gang te helpen voordat de zon op kracht komt. Dit is een kwestie van opletten en voelen tussen je planten.
We hebben zelfs dagen gehad dat het onder in de kas, met name bij hogedraad gewassen, ook overdag te kil bleef. Dan is er een buisje nodig om dit te voorkomen. Op de klimaatcomputer lijkt alles in orde, maar als je tussen de planten ‘even op de buis gaat zitten’ voel je dat het fris is. En ja, bovenin bij de kop is het bloedheet als je aan het werk bent.

Zuurstof in de mat

Als de plant hard moet verdampen, moet er veel water naar boven worden getransporteerd. Dat vraagt veel van de wortels. Temperatuur en zuurstof spelen hierbij een belangrijke rol. Als het temperatuurverschil tussen de kop en de wortels groter wordt dan 7ºC gaat de opname haperen. Zorg er dus voor dat de wortels voldoende actief blijven.
De manier van watergeven bepaalt hoeveel zuurstof er in de mat aanwezig is. Dus zuurstof vraagt evenveel aandacht als het watergeven zelf. Drain is goed, maar door te veel drain neemt de hoeveelheid zuurstof in de mat af en dit veroorzaakt afsterving van wortels. Midden op de dag mag het drainpercentage best 35 à 40% per beurt zijn, maar over het hele etmaal is 25 à 30% echt meer dan genoeg. Ik maak altijd de opmerking dat drain nog steeds water is dat over is. Watergift goed beheersen lukt dus alleen door veel te meten.
Je komkommergewas door de zomer heen loodsen vraagt altijd 24 uur per dag aandacht.

Tekst: Barend Löbker, Vortus