Bloemisterij Mertens in Minderhout is dit jaar een van de 51 land- en tuinbouwbedrijven die op 18 september hun deuren openstellen voor het publiek tijdens de traditionele, jaarlijkse Dag van de Landbouw in Vlaanderen. Het betreft een initiatief van boerenorganisatie Boerenbond die zo al 50 jaar de aandacht wil richten op de land- en tuinbouw.

“Door onze deelname aan de Dag van de Landbouw willen we wat positieve aandacht voor de land- en tuinbouw genereren. Deze staat door de stikstofdiscussie toch onder druk en wij willen laten zien dat we met onder andere wateropvang zeer milieubewust bezig zijn”, vertelt Geert Mertens, mede-eigenaar van het bedrijf in de Vlaamse gemeente Minderhout aan de grens met Nederland bij Breda.
Mertens heeft jaarrond vier teelten onder 2,5 ha glas. Het jaar begint met primula’s om vervolgens over te gaan in perkgoed en geraniums, potchrysanten en tot slot helleborus. Met deze laatste teelt is het bedrijf vrij recent begonnen en hiervoor werd een nieuwe foliekas in gebruik genomen.

Impact stikstofplannen

Alhoewel Mertens als bloementeler geen directe impact ondervindt van de stikstofplannen, die ook in Vlaanderen verstrekkend zijn voor de landbouw, zou dat op termijn wel kunnen veranderen. “Wij telen ook buitenplanten en zouden bij uitbreiding van de huidige plannen in de toekomst wel hinder kunnen ondervinden”, legt hij uit. In Vlaanderen geldt voor veel gronden in de buurt van natuurgebieden nulbemesting. Daar mogen boeren vanaf 2028 geen meststoffen meer gebruiken.
Tijdens de Dag van de Landbouw op 18 september wordt de stikstofproblematiek tijdelijk losgelaten. Op deze dag zetten land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen al veertig jaar hun deuren open voor het grote publiek. Het betreft een initiatief van de boerenorganisatie Boerenbond. In totaal doen er dit jaar 51 land- en tuinbouwbedrijven over heel Vlaanderen mee aan de opendeurdag. Met het evenement wil de bond de land- en tuinbouw in de picture zetten.

Bedrijf in de kijker

Toen Mertens gevraagd werd om deze editie mee te doen, hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Bezoekers kunnen op die dag door de kas lopen en krijgen uitleg bij de teelt. Niet alleen is het een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de sierteelt. De teler: “Tevens kunnen we ons bedrijf in de kijker zetten. Met de recente bouw van een foliekas van 5.000 vierkante meter waar we helleborus telen, is het bedrijf voorlopig wel af en dat willen we laten zien”, vertelt de teler die het bedrijf samen met zijn moeder May en broer Benny runt.

Aandacht voor potchrysant

Ook wil Mertens op de opendeurdag aandacht vragen voor de potchrysant die nu in productie komt. “Veel mensen zien dit nog steeds als een kerkhofplant, maar wij willen laten zien dat het ook een mooie tuinplant is”, vertelt de jonge ondernemer die van half april tot half juni ook bloemenverkoop aan huis heeft en op deze manier veelvuldig met de consument in aanraking komt.

Tekst: Jerom Rozendaal