De protesten van telers en handelaren tegen de snelle veranderingen bij Royal FloraHolland zijn geland, maar leiden nog niet tot concrete resultaten, melden Frank Timmermans, namens vakvereniging Flora Futura, en Rémi van Adrichem, woordvoerder van de werkgroep De Noodrem. Wel is de invoering van het veel bekritiseerde platform Floriday voor onbepaalde tijd uitgesteld en is er overleg met de Ledenraad over een audit. “Signalen zijn er voldoende dat er draagvlak is voor verbetering, maar tot nu toe zien we geen grote veranderingen.”

Frank Timmermans zegt dat de enquête van zijn vakvereniging zeker effect heeft gehad. “Het resulteerde voorlopig in twee dingen: dat de invoering van Floriday wordt opgeschort en dat er overleg is met de Ledenraad van Royal FloraHolland. Ook de voorzitter van de VGB heeft inmiddels een brief naar de veiling gestuurd, waarin staat dat het te snel gaat. Dan praat je over 65 tot 70% van de handel. Daar is nu de eis voor een externe audit van werkgroep ‘De Noodrem’ bijgekomen. Verder loopt er bij de ACM een onderzoek naar Floriway, om te kijken of het transportplatform concurrentievervalsend is.”

Strategie verandert niet

Inmiddels zijn diverse gesprekken tussen FloraFutura en de directie van Royal FloraHolland achter de rug, meldt Timmermans. “Er wordt wel geluisterd maar tot nu toe zien we geen grote veranderingen. De strategie van de veiling blijft hetzelfde. Dan heb ik het over landelijk veilen, distributie, fulfillment, beeldveilen, landelijk veilen en de nieuwe online klok. Er zitten heel veel veranderingen aan te komen. Op zich geen probleem, als we maar niet achteruitgaan. Voorlopig lijkt het erop dat er heel veel uitgefaseerd gaat worden, gevolgd door een soort vacuüm en een nieuwe implementatie. Wij zijn niet overal tegen, integendeel. Als er maar een goede oplossing voor in de plaats komt.”

‘Geen onwil, maar onkunde’

Een jaar geleden hebben wij met de voorzitter van de Ledenraad, Marcel van Tol, een heel goed gesprek gehad over alle problemen, vervolgt Timmermans. “Maar nu lijkt het erop dat er gewoon heel veel verloren gaat. Het is een trein die maar blijft doordenderen. Er mag best worden gedigitaliseerd, maar het moet wel voor iedereen toegankelijk blijven. Een hybride model is ook een optie, maar zorg dat er dan zulke goede beelden van onze producten komen dat je geen fysieke klok meer nodig hebt. Verse producten zijn elke dag anders. Je kunt wel alles willen digitaliseren, maar niet zonder de dynamiek van het product in acht te nemen. Het lijkt nu alleen te gaan om de logistiek. Ik denk dat dit de grootste oorzaak is van alle problemen. Het is geen onwil, maar onkunde.”

Gesprekken met Ledenraad

Volgens Rémi van Adrichem heeft het interview in het FD en het artikel in Onder Glas Focus enorm veel teweeggebracht, gevolgd door een groot stuk in de Bloemenkrant. “Wij vonden dat de problemen die wij constateerden wereldkundig gemaakt moesten worden. Er kwam een online petitie voor een externe audit, die ruim is getekend, in ieder geval ruim voldoende voor het indienen van een bezwaarschrift. Dat is inmiddels gebeurd.”
Deze week zijn er formele petitiesessies via Zoom, waarbij telers die de petitie ondertekend hebben uitgenodigd zijn om met de Ledenraad in gesprek te gaan. De Ledenraad wil bij de ondertekenaars achterhalen waarom de leden de FloriNEE-petitie ondertekend hebben. Op vrijdag 19 maart volgt een eerste formeel overleg tussen de werkgroep en de Ledenraad.

Externe audit pure noodzaak

Van Adrichem ziet een externe audit als ‘pure noodzaak’. Die audit richt zich op drie hoofdpunten:

1.  Floriday;
a. opzet, kwaliteit en borging van het platform;
b. financiering, afschrijving en toekomstige kostenbegroting;
c. noodzaak tot het uitfaseren van Connect AEB voor de directe handel;

2. Verplichte certificering;

3. Onderzoek naar de vraag of de directie van Royal FloraHolland voldoet en handelt volgens de statuten van de veiling, in het bijzonder artikel 3.

“De strategie van de veiling wordt dan op de testbank gelegd. Het is de ultieme controle, je kunt het vergelijken met een parlementaire enquête.”

Handel trekt stekker uit Floriday

Wat Floriday betreft ontvangt Van Adrichem van verschillende handelsbedrijven als Waterdrinker, Quattro Plant en Noviflora, dat zij – althans voorlopig – de stekker er uittrekken en teruggaan naar Florecom. “Ze zeggen niet dat ze helemaal uitstappen, maar ze kunnen er op dit moment gewoon niet mee werken en ook niet volgende maand. Er zijn dermate veel problemen dat er risico op missers bestaat. Ook hebben veel telers hun volledige aanbod er nog niet op staan. Je wilt immers – zeker nu in coronatijd – geen enkele order missen.”

Tekst: Mario Bentvelsen