De beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid gaat duidelijk beter dan een jaar geleden in het onderzoek naar ‘De Perfecte Roos’ bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Dit komt voornamelijk doordat de kas weer volledig is gevuld met gewas. Vorig jaar maakte dit onderzoek een lastige zomer door, na het vervangen van een deel van de Red Naomi door Avalanche.

Onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research vertelde in vakblad Onder Glas van april 2019 dat het voorgaande proefjaar als ‘een achtbaan’ verliep. Hoewel het nieuwe LED rozenspectrum een goede keuze bleek, ontstond disbalans in het gewas als gevolg van de teeltwisseling en de aangehouden knipstrategie. Er werden wel veel takken geoogst, maar de takken waren niet zwaar genoeg. Ook na herstel van de balans bleef hij kritisch, omdat er in december en januari te weinig stuks en dus kilo’s zijn geoogst. Wel voldeed de kwaliteit van het geoogste product aan de hoge eisen die zijn gesteld. De uitrusting van de kas – met name de lichtinstallatie en de OPAC warmtewisselaars – vraagt naast topkwaliteit ook hoge productie om de kosten te compenseren.

Betere productie

De beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid verliep dit voorjaar veel beter dan het jaar ervoor. Rond Pasen bleef de etmaaltemperatuur 2°C lager dan vorig jaar. In maart en april keerde de productie terug naar het gewenste niveau. Daarbij bleef de takkwaliteit en knopgrootte goed, zodat het gewicht in gram per steel hoger is dan andere jaren. “De bloem heeft naar verhouding meer gewicht dan blad en steel. Een grotere bloem is gunstig voor de kwaliteit”, vindt De Gelder. “Bovendien is de houdbaarheid steeds goed, ook van Avalanche.”

De proef loopt door tot 1 juli 2020. Meeldauwbestrijding, of liever het voorkomen ervan, krijgt nu extra aandacht. In april is deze schimmelziekte weer aangetroffen in Red Naomi, evenals trips en spint in Avalanche. Gewasontwikkeling en gewasgezondheid zijn daarom de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos van Glastuinbouw Nederland en Signify.

Pieternel van Velden.