Inhakend op de thema’s van de nieuwe vakbeurs GreenTech (zie elders deze Focus) hadden diverse artikelen in de mei-editie van Onder Glas als onderwerp: water, energie of biobased. De eerste twee onderwerpen komen vrijwel jaarlijks thematisch aan bod in Onder Glas. Zo ging de editie van januari dit jaar over water, met veel aandacht voor de veranderende wetgeving op dat gebied. Daarin onder andere aandacht voor het project Delft Blue Water.

Op termijn ligt een verbod op het gebruik van grondwater voor de hand. Dat betreft vooral het terugpompen van de brijn. De glastuinbouw moet dan een alternatief hebben voor grondwater als gietwater. In het genoemde onderzoeksproject – een samenwerking van Evides Industriewater, Defluent Services en Hoogheemraadschap Delfland, met medewerking van LTO Glaskracht Nederland – is aangetoond dat van gebruikt stedelijk water kwalitatief goed gietwater te maken is. Als de oplossing commercieel haalbaar is, hebben de Westlandse telers de beschikking over een duurzame alternatieve gietwaterbron en wordt het restwater in de regio Den Haag op duurzame wijze opnieuw gebruikt. Lees het complete artikel terug via deze link.