De Tuinbouwontwikkelingsmaatschapij (TOM) en Suiker Unie hebben de handen ineen geslagen om een deel van het gezuiverde restwater van de suikerproductie om te zetten in gietwater. Zij transporteren het water via een leiding naar het nabijgelegen glastuinbouwgebied om het daar tijdelijk ondergronds op te slaan. Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van de provincie Noord-Brabant, opende vorige maand deze duurzame zoetwatervoorziening.

In de suikerfabriek van Dinteloord wordt jaarlijks ruim 3 miljoen ton suikerbieten omgezet naar suiker. Iedere biet bestaat voor 75% uit water. Dit komt vrij bij de suikerproductie en werd na zuivering volledig geloosd op de rivier De Dintel tijdens de jaarlijkse bietencampagne, van half september tot half januari. Het 200 ha grote glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland had in de droge periode in het voorjaar en de zomer een tekort aan hoogwaardig gietwater, ondanks de conventionele opvang van hemelwater in grote bovengrondse bassins.

Ondergrondse opslag

Knelpunt was de opslag van het hoogwaardige gietwater tot aan momenten van vraag. Onderzoeker Koen Zuurbier van wateronderzoeksinstituut KWR had al ervaring opgedaan met innovatieve systemen voor aquifer storage and recovery (ASR): de ondergrondse opslag van tijdelijke wateroverschotten in een brakke ondergrond en een effectieve manier om een groot deel terug te winnen als er vraag is naar water. Hij deed een grondige voorstudie om tot de juiste locatiekeuze en ontwerp te komen voor Nieuw Prinsenland.

Goedkoper dan bovengrondse opslag

Het gietwater gaat via een pompstation naar het puttenveld van de ondergrondse waterberging in het tuinbouwgebied. Het water wordt in acht grondwaterputten op een diepte van 10 tot 30 meter in een zandlaag opgeslagen. Het terugwinpercentage van het opgeslagen water van een goede gietwaterkwaliteit is meer dan 80%. Jaarlijks is circa 300.000 m³ schoon gietwater beschikbaar met een capaciteit van 200 m³/uur voor de tuinders die met een ringleiding zijn aangesloten op de ondergrondse waterberging. De verwachte kostprijs ligt op 0,46 euro/m³ water. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan bovengrondse opslag van dit aanvullende gietwater.

Beste vakartikel

Het artikel ‘Waterhergebruik en -berging met aquifer storage and recovery (ASR) op tuinbouwlocatie Nieuw Prinsenland’, waarin Zuurbier als hoofdauteur de ontwikkeling beschreef van deze duurzame zoetwatervoorziening won de H2O prijs 2017 voor beste vakartikel in het Vakblad ‘H2O’.

Tekst: Marleen Arkesteijn