Groene gewasbeschermingsmiddelen kunnen rekenen op veel belangstelling sinds het gebruik van chemische middelen onder vuur ligt. Diverse leveranciers komen daarover aan het woord in het themanummer Plantvitaliteit van Onder Glas dat volgende week verschijnt. In aanvulling daarop meldt Syngenta dat na de introductie van de biostimulant Hicure zeer binnenkort registratie en toelating van Taegro wordt verwacht, een biologisch fungicide op basis van Bacillus amyloliquefaciens FZB24.

Deze toelating is aangevraagd voor glasgroenteteelten, maar de producent is van plan om het etiket uit te breiden voor de sierteelt, meldt Wesley Akkermans, Crop Advisor Glastuinbouw bij Syngenta.
Deze fungicide past binnen geïntegreerde gewasbeschermingsprogramma’s en werkt optimaal bij preventief gebruik in situaties dat de ziektedruk laag of gemiddeld is. Het heeft een werking tegen schimmels, maar het bedrijf claimt de werking tegen Botrytis en meeldauw in tomaat, paprika en komkommerachtigen.

Plantactivator

“Voor de sierteelt hebben we de elicitor Inssimo geregistreerd. Dit is geen gewasbeschermingsmiddel, maar een plantactivator. Het is een stof die de plant alert maakt op gevaar. Je kunt dit toedienen op bepaalde delen van de plant, waarna er een signaal door de hele plant gaat”, legt Akkermans uit. “Door dit middel preventief toe te passen wordt het SAR-mechanisme van de plant geactiveerd waardoor deze tolerant of resistent is tegen een breed scala pathogenen.” Momenteel heeft dit product een zeer beperkte toelating, maar de producent wil deze op korte termijn verder uitbreiden.

Uitbreiding portfolio

De adviseur meldt dat het Syngenta Biocontrols portfolio verder wordt uitgebreid door middel van licenties, strategische samenwerkingen en overnames. “In de pijplijn zitten onder andere groene middelen, zoals een plantextract met fungicidewerking en een biologisch herbicide.
Voor de langere termijn zijn we een strategische samenwerking aangegaan met DSM voor het ontwikkelen van groene middelen. Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van RNA-interferentie, een baanbrekende nieuwe technologie waarvoor zelfs in 2006 een Nobelprijs is toegekend.”

Graadmeter Groene Gewasbescherming

Brancheorganisatie Nefyto ontwikkelt momenteel de Graadmeter Groene Gewasbescherming. Deze moet de implementatie van groene gewasbescherming inzichtelijk maken. Reden hiervoor is dat er verschillende definities worden gehanteerd voor dit begrip. Zo mag de biologische land- en tuinbouw gewasbeschermingsmiddelen die niet als laag-risico-stof zijn gekwalificeerd niet gebruiken. Ook zijn niet alle laag-risico-middelen van natuurlijke oorsprong. Verder is de afzet van microbiële gewasbeschermingsmiddelen moeilijk meetbaar omdat verschillende eenheden worden gebruikt.

Tekst: Pieternel van Velden