Met ingang van 1 april is Helma Verberkt de nieuwe directeur van Artemis. Zij volgt Piet Boonekamp op die afscheid neemt als directeur van de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Helma Verberkt is nu nog senior beleidsspecialist/programmamanager plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland. ‘Leren van de natuur is altijd al mijn interne drive geweest.’

Helma Verberkt begint bij Artemis met een duidelijk doel voor ogen: bijdragen aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. “De ambities zijn hoog, maar het is ook goed om de lat hoog te leggen. Ik zie veel mogelijkheden om het ecosysteem in de agrarische sector te versterken.”

Systeemaanpak

Vanuit de glastuinbouw is er met alle stakeholders heel hard aan gewerkt om een systeemaanpak neer te zetten: niet langer meer de symptomen bestrijden, maar bij de bron beginnen.
“Op kleine schaal heb ik al gezien hoe succesvol dat kan zijn. Het wordt een uitdaging, maar wel één waar de belangenvereniging voor staat en waar de nodige maatschappelijke druk op wordt gelegd”, zegt ze. Die uitdaging ligt vooral op drie vlakken. Het eerste is de innovatie bij de bedrijven zelf, ook bij de leden. Ten tweede moeten telers leren omgaan met dit soort biologische middelen. Het wordt veel meer experimenteren. En punt drie gaat het om de beschikbaarheid van innovaties. “Dat is meer iets wat op het terrein van overheden ligt, zowel op Nederlands als op EU-niveau. Het heeft ook te maken met de capaciteit van het toelatingssysteem. Maar als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zijn de doelen haalbaar.”

Leren van de natuur

Het is een rol die haar past, zegt ze zelf. “Mijn interne drive is altijd al gericht op plantengroei, natuur en innovatie. Wat gebeurt er in die natuur, wat kunnen we daarvan leren voor onze duurzame, hoogtechnologische plantenteelt? Ik heb altijd gewerkt op het kruispunt van boeren en tuinders, beleid, advies en onderzoek en daar veel kennis opgedaan van de land- en tuinbouw en de belangrijke rol van plantgezondheid daarin.”

Grote betekenis Piet Boonekamp

Voorzitter Bart Sosef toont zich erkentelijk voor de grote betekenis die Piet Boonekamp voor de belangenvereniging heeft gehad. “Hij heeft een enorme staat van dienst en een netwerk in de wetenschap en de politiek. Als boegbeeld heeft hij het jarenlang uitstekend gedaan en Artemis stevig op de kaart gezet bij alle stakeholders, zowel in Nederland als in Europa. Het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 staat in de steigers, het is een mooi moment voor hem om afstand te nemen. Maar zie dan maar eens een adequate opvolger te vinden.”

Extra meerwaarde

Dat de rol van directeur nu vanuit een andere hoek wordt ingevuld ziet Sosef als een extra meerwaarde. “Wat Helma toevoegt is naast de wetenschappelijke achtergrond, de lijn naar de praktijk in de land- en tuinbouw. Ze heeft met de voeten in de klei gestaan zoals dat heet. Haar achtergrond binnen Glastuinbouw Nederland, als expert binnen Europese werkgroepen en voorheen als manager onderzoek Delphy is zeker een kracht. Ze heeft een enorme dossierkennis, ze heeft een groot netwerk en ze wordt ook gerespecteerd in de sector.”