De zomer komt er weer aan. De temperaturen buiten en daardoor ook van het gietwater – die tot nu toe koel waren – lopen voorzichtig aan weer op. De producties nemen toe en de vakantieperiode breekt straks ook weer aan. Extra uitdaging om alle belangrijke processen in het vizier te houden. Het druppelsysteem is gevoelig en ontsnapt te vaak aan de aandacht.

Dat terwijl goed en vitaal gietwater de brede basis is voor een gezonde en vitale teelt. Uitdaging is om het druppel- en gietwatersysteem brandschoon te krijgen en te houden. Echter wel met een duidelijke restrictie; je moet dit wel op de meest vriendelijke manier zien te bereiken, zodat alles heel blijft!

Ziektegevoeligheid

Waar vervuiling in een druppelsysteem huist, zitten per definitie bacteriën en schimmels. Deze consumeren zuurstof en verlagen de pH van het water. Daarnaast wordt nitraat in het water ook als zuurstofbron gebruikt door de microben en daarmee omgezet in nitriet. Dat is een conserveermiddel dat de groei van bacteriën en schimmels afremt. Dat dit in het gietwatersysteem gebeurt is niet zo erg. Op het moment dat het nitriet in het wortelmilieu komt, remt het de ontwikkeling van het bodemleven waardoor de symbiose tussen plant en bodemleven niet tot een optimum komt. De vitaliteit van de plant blijft onder de maat met ziektegevoeligheid als gevolg.

Luchtbelletjes

Hoe dichter we bij de natuur kunnen komen in de technologische glastuinbouw, hoe meer balans er komt en hoe meer de strijd (bestrijding) op de achtergrond zal raken. Zo kan worden besloten om achter de systeem- of gietpomp, een venturi te plaatsen. Op dusdanige wijze dat er lucht wordt meegezogen. Deze methode doorbreekt het anaerobe van het gietwatersysteem. In de natuur stroomt water ook in contact met lucht. De luchtbelletjes in de leidingen ‘tikken’ vervuiling los, dat met de waterstroom mee naar buiten gaat. De luchtbelletjes zorgen er ook voor dat er een werveling ontstaat tijdens het stromen van het water. Hier vindt de hogere intelligentie van de natuur plaats, door deze werveling neemt de vitaliteit van het water op bijzondere wijze toe.

Plantvitaliteit

Door de hogere vitaliteit van het water blijft niet alleen het gietwatersysteem schoner, ook het bodemleven ontwikkelt zich beter en de mineralen komen hierdoor beter beschikbaar voor de plant. Dat resulteert in een gezonde plant, wat de ziektedruk weer reduceert.
Met deze eenvoudige en goedkope aanpak wordt een resultaat behaald dat de kracht en intelligentie van de natuur laat zien. De vitaliteit van het water ontstaat alleen met vriendelijke, natuurlijke principes. De meerwaarde komt terug in mooie producten waar de consument blij van wordt. Dit is een belangrijke reden om het teeltsysteem verder te ontwikkelen en zodoende de marktpositie te behouden. Let it flow!

Tekst: Theo van der Knaap, adviseur bedrijfsecologie