Ook dit jaar hebben weer veel tomatenbedrijven te maken met het probleem van crazy roots. Natuurlijk speelt hygiëne een belangrijke rol, maar het gaat vooral om het maken van de juiste keuzes in de teelt. Sleutelwoord is generatief telen. Omdat een vegetatieve plant meer suikers naar zijn wortels stuurt, openbaart het probleem van overmatige wortelgroei zich met name in deze planten.

Natuurlijk mag de aandacht voor hygiëne tijdens de teeltwisseling nooit verslappen. Maar ook bedrijven die een strak hygiëneprotocol hanteren, werden onaangenaam verrast door crazy roots. Het probleem deed zich bijvoorbeeld ook voor op bedrijven met een deels belichte en deels onbelichte teelt. Op die bedrijven lukt het in de belichte kas beter om het gewas in balans te houden met de lampen. In de onbelichte kas blijkt dat lastiger.

Vegetatief of generatief is ook een belangrijk aspect bij de keuze van de onderstam. Die beslissing voor een sterke of zwakke onderstam moet nu worden gemaakt, want er wordt al gezaaid voor het nieuwe seizoen. In het vroege voorjaar is het bij het jonge gewas zaak om de plant generatief te houden door bovenin voldoende blaadjes weg te halen.

De constatering van veel gevallen van crazy roots is met terugwerkende kracht gemaakt. Daar moeten telers lering uit trekken voor volgend jaar door een tandje terug te schakelen. Het probleem kan namelijk heel veel productie kosten. Maar deze weken moet de aandacht allereerst liggen op een zeer grondige schoonmaak tijdens de teeltwisseling. Want onvoldoende focus op hygiëne verhoogt sowieso het risico op overmatige wortelgroei.

Tekst: Willem Valstar, Stargrow Consultancy.

Gerelateerd