Met een krimpend middelenpakket moeten we ervoor zorgen dat we de middelen die we hebben zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Dat is een belangrijk onderdeel van vergroenen in de tuinbouw. Hulpstoffen kunnen een rol spelen bij het optimaliseren van (groene) gewasbeschermingsmiddelen.

Soms krijgen gewasbeschermingsmiddelen het stempel dat ze niet goed meer werken tegen ziekten of plagen. Bij nader inzien blijkt dan dat deze middelen niet altijd op de juiste plaats terecht komen, of niet goed worden opgenomen. Hulpstoffen kunnen in dat geval onmisbaar zijn mits je de juiste combinaties toepast. Soms neemt de opname zelfs zes tot acht keer toe. De stoffen die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ondersteunen en het effect ervan verbeteren zijn bezig aan een opmars.

Uiteenlopende werking

Hulpstoffen is eigenlijk een verzamelnaam voor middelen met uiteenlopende werking. Een belangrijke functie, die vooral in open teelten een rol speelt, is het terugdringen van drift. Werkzame stoffen blijven hierdoor op de plaats waar ze hun werk moeten doen. Een andere functie is het verminderen van vervluchtiging, tijdens het spuiten of na het landen.

Verbeteren van opname

Deze middelen kunnen er ook voor zorgen dat druppels van de oplossing op de plant of het blad blijven liggen. Vervolgens kunnen ze ervoor zorgen dat de werkzame stof beter verspreidt. In andere gevallen kunnen de middelen het contact verbeteren. Ze plakken werkzame stoffen aan het bladoppervlak. Tenslotte kunnen ze de opname van werkzame stoffen verbeteren door deze oplosbaar te maken of de waslaag van de plant doorlaatbaar te maken. Iedere hulpstof heeft zo zijn eigen kenmerken en sommige stoffen doen meer dingen tegelijk.

De adviseurs van Van Iperen maakten samen met een aantal telers vier video’s over hulpstoffen en de toepassingen in de glastuinbouw. Hieronder kun je ze allemaal bekijken.

 

De werking van uitvloeiers in gewasbescherming:

 

Toepassen van hulpstoffen in gewasbescherming:

Praktijkgericht onderzoek naar hulpstoffen:

 

Opnameverbeteraars in gewasbescherming: