De Ecoster Hybrid is een innovatieve drainwaterontsmetter, die klantspecifiek wordt samengesteld. Volledige ontsmetting is gegarandeerd dankzij verhitting op 85ºC gedurende 180 seconden.

De Ecoster wordt uitgevoerd passend op het bestaande verwarmingssysteem, met gasbrander of elektrisch element. Doorontwikkeling heeft geleid tot de Ecoster Hybrid, een optimaal werkend systeem met lage onderhoudskosten.

Het drainwater wordt in de nieuwe drainwaterontsmetter gedurende een continu proces verwarmd tot de gewenste temperatuur en in een zogenoemde warmhouder gedurende 3 minuten op deze temperatuur gehouden. Na dit proces geeft het ontsmette drainwater de warmte via een warmtewisselaar af aan het inkomende koude drainwater. In een continu proces wordt op deze wijze een energiezuinige ontsmetting gerealiseerd.

GreenTech, stand: 11.616