Door verschillende bedrijfsprocessen te automatiseren en waar mogelijk te integreren, wordt niet alleen arbeid bespaard. Telers kunnen hierdoor ook over meer en betere informatie beschikken, wat hun grip op de processen verbetert. Paprikakwekerij Duijnisveld in Nieuwveen nam in 2012 de interne logistiek onder handen. Hun aanpak past in een mondiale trend, waarin het zoeken naar turn-key oplossingen centraal staat.

Tien jaar geleden verkaste de familie Duijnisveld van het Westland naar Nieuwveen. Aanleiding hiervoor was het groeiende besef dat schaalvergroting noodzakelijk was om op termijn levensvatbaar te blijven. In het Westland zou dat met de toenmalige grondprijzen teveel kapitaal vergen. Een te koop staand perceel aan de rand van het tuinbouwgebied Nieuw Amstel bood uitkomst. “Nu zijn we alweer een uitbreiding verder en telen we paprika’s in twee moderne kassen van 4 en 5 ha”, zegt Saskia Duijnisveld.
Nadat vier jaar geleden de interne logistiek naar een hoger niveau werd getild, zijn zowel de efficiëntie als de productkwaliteit verbeterd. Volgens Duijnisveld, binnen het managementteam verantwoordelijk voor biologische bestrijding, arbeidskwaliteit en interne logistiek, is dat vooral te danken aan de integrale aanpak.

Van buisrailwagen naar AGV

Voor nadere uitleg over het logistieke systeem zijn twee van de betrokken leveranciers aangeschoven: Hans Fakkert van hoofdaannemer Berg Hortimotive uit De Lier en Maarten Klerk van automatiseringsbedrijf Florinco. “Wij zijn van de hardware, terwijl Florinco de overkoepelende software voor het databeheer en de managementrapportage verzorgt”, legt Fakkert uit. “Het is één van de partners waarmee wij al langer strategisch samenwerken. Dat geldt ook voor de Wilgengroep, die onder andere de besturingssoftware ontwikkelt voor onze AGV’s.”
AGV staat voor automatically guided vehicle, oftewel een voertuig dat zich via inductiebanen in de betonvloer door het bedrijf verplaatst. In dit geval zijn het doorontwikkelde buisrailwagens, waarvan de lay-out en functionaliteit volledig zijn afgestemd op de wensen van de klant. De voertuigen vervoeren de geoogste paprika’s autonoom naar de bedrijfsruimte en doen tegelijkertijd dienst als platform voor padregistratie. Het dataverkeer tussen de voertuigen en het centrale besturingssysteem waarover Saskia de scepter zwaait, verloopt via het interne wifinetwerk.

Dataregistratie

“Om met een AGV aan de slag te kunnen, moet de medewerker deze eerst activeren met zijn persoonlijke tag”, vertelt Duijnisveld. “Op die manier zijn de buisrailwagen, de medewerker en het padnummer aan elkaar gekoppeld. Wanneer de oogstwagen klaar is voor verzending naar de bedrijfsruimte, zet de medewerker hem op het inductiespoor en stuurt hij hem weg. Hij rijdt dan autonoom naar de losunit, waar de inhoud na weging doorgaat naar de sorteermachine. De medewerker meldt zich in de kas aan bij een gereedstaande lege wagen en kan direct doorgaan met zijn werk.”
Via haar smartphone kan Duijnisveld het transportsysteem monitoren en bedienen. Zo kan ze vanaf iedere locatie binnen wifibereik de buisrailwagens nieuwe instructies geven – bijvoorbeeld om naar het accu-oplaadstation te rijden – en eventuele knelpunten signaleren en oplossen. “Soms valt de wifiverbinding van een wagen weg, waardoor deze stilstaat en er een opstopping kan opntstaan. Op mijn telefoon zie ik dan waar het stagneert. Vaak lukt het om de boel op afstand weer aan de praat te krijgen, soms moet ik er even naartoe. Afgezien daarvan werkt het systeem perfect.”

Tailor made

“Tailor made oplossingen in het traject van ‘picking to packing’ zijn tegenwoordig de norm”, zegt Fakkert. “Autonoom intern transport is er in tal van vormen en wordt steeds verder geïntegreerd met andere bedrijfsprocessen en datacollectie. Zo is op elk moment duidelijk is waar het product zich bevindt, welke handelingen er mee zijn verricht en wie dat gedaan heeft. Om duidelijk te krijgen wat Duijnisveld precies wilde, hebben we dat eerst gezamenlijk geïnventariseerd.”
Op verzoek van de klant zijn de AGV’s voorzien van een zwenkbaar neuswiel, wat de wagens een veel kortere draaicirkel geeft dan vier vaste wielen. Er is ook een voorziening getroffen om de oogst van het laag hangende eerste zetsel te vereenvoudigen. De medewerker staat in dat geval niet op de wagen, maar loopt erachter. Dankzij een ingebouwd oog kan hij deze dan automatisch voor zich uit laten rijden.
Om de valhoogte van de paprika’s te beperken zijn de karren standaard voorzien van een verende bodem, die omlaag zakt naarmate er meer vruchten op liggen. “De vruchten hebben hierdoor minder te lijden en de medewerkers hoeven minder te bukken”, vult Duijnisveld aan.
Het maatwerk in software komt vooral tot uiting op het dashboard, waarin de door de AGV’s verzamelde data als managementinformatie wordt weergegeven. De rapportages zijn eveneens klantspecifiek.

Betere kwaliteit, minder arbeid

Sinds het geïntegreerde systeem voor intern transport en datamanagement operationeel is, heeft de bedrijfsleiding sneller en vollediger zicht op het verloop van de verschillende processen en op de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van de individuele medewerkers. Volgens Duijnisveld is de productkwaliteit daardoor – en omdat het product een keer minder wordt overgeslagen – merkbaar verbeterd. “Wanneer er door onervarenheid iets niet goed gaat, kunnen we sneller en bij de juiste persoon aan de bel trekken om dat bij te sturen”, zegt zij. “Dat werkt heel goed.”
Naast kwaliteitsverbetering heeft het autonome interne transportsysteem tot arbeidsbesparing geleid.

Toekomst

Klerk onderschrijft dat de kracht van deze intelligente systemen vooral schuilt in procesintegratie en datamanagement. “We kunnen steeds meer data verzamelen en kunnen dat ook steeds nauwkeuriger”, zegt hij. “Hierdoor kunnen bedrijven hun foutkansen reduceren én rekenschap afleggen over hun performance. In het huidige ketendenken kun je eigenlijk niet meer zonder dergelijke systemen.”
Fakkert vult aan: “Systemen zoals deze kun je bovendien heel gemakkelijk uitbreiden. Inductiebanen en AGV’s zijn in principe multi-inzetbaar. Je kunt ze uitrusten met camera’s en andere sensoren en autonoom de kas insturen om daarmee het gewas te monitoren. Sommige buitenlandse bedrijven werken daar al mee. Dat maakt het voor teeltadviseurs ook een stuk eenvoudiger om op afstand juiste diagnoses te stellen en passende maatregelen voor te stellen. Combinaties met spuitrobots zijn ook mogelijk.”
Voor Duijnisveld gaat dat te ver, al heeft zij nog wel een paar wensen. “Ik zou graag nog een uitbreiding willen in het registratiepakket, zodat medewerkers bijzonderheden kunnen melden zoals een gebroken ruit, ziekten en plagen of beschadigingen aan het gewas. Daar hebben we in eerste instantie niet voor gekozen. We zijn blij dat het systeem naar behoren werkt en die kleine aanvullende stap zullen we binnen afzienbare tijd zeker gaan zetten.”

Samenvatting

Paprikakwekerij Fa. Duijnisveld investeerde vier jaar geleden in een hoogwaardig intern transportsysteem, waarin de padregistratie is geïntegreerd. Het systeem bespaart arbeid en voorziet het management real time van gedetailleerde informatie. Hierdoor heeft het een stevige grip op de processen en kon het ook de productkwaliteit naar een hoger niveau tillen. Het bedrijf wil de tools voor managementinformatie de komende jaren verder verfijnen.

Tekst: Jan van Staalduinen. Foto’s: Jan van Staalduinen en Mario Bentvelsen.

Gerelateerd