Na een bedrijfsovername en verhuizing heeft Reijm en Zn Komkommerkwekerij uit Zevenhuizen het komkommerareaal verdubbeld en teelt het op één locatie belichte en onbelichte komkommers. “Voor de energiebalans kan het niet mooier”, zegt firmant Jan Reijm. De ingrijpende stap in de bedrijfsontwikkeling vergde een intensieve voorbereiding.

Begin december 2020 kwam in het nieuws dat Reijm uit (toen nog) Berkel en Rodenrijs de tomatenkwekerij van de gebroeders Wilfred en Vincent van Winden uit Zevenhuizen had overgenomen. Aanleiding was de wens van afnemer Bakker Barendrecht/Albert Heijn om jaarrond komkommers van zijn leverancier te betrekken. “Om aan deze wens te kunnen voldoen moesten we in de belichte teelt stappen, bij voorkeur zonder teruggang in het onbelichte areaal”, vertelt firmant Jan, die het bedrijf samen met Jaap en Piet Reijm leidt. “Op de twee bestaande locaties met 8 hectare belichte paprika’s en 4,5 hectare onbelichte komkommers kon dat niet, dus het was zoeken geblazen.”

Voorbereiding en zoektocht

Voordat het zoeken kon starten, moest er eerst een scherp beeld komen van de precieze wensen en eisen waaraan het nieuwe bedrijf moest voldoen. In januari 2020 klopten de ondernemers hiervoor aan bij de bedrijfsadviseurs en makelaars van Yeald, accountantskantoor Alfa en huisfinancier Rabobank om zodoende goed voorbereid op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Uiteindelijk was de conclusie dat een moderne, bestaande kwekerij van 10 tot 12 ha het beste in de plannen zou passen.
“De gebroeders Van Winden hadden in een eerder stadium al bij de makelaars aangegeven dat zij open stonden voor een bedrijfsovername”, blikt de ondernemer terug. “Zodoende zaten wij snel opnieuw met elkaar aan tafel om de mogelijkheden te bespreken.”

Perfecte match

De kwekerij van Van Winden omvat 11,5 ha kassen, waarvan 6 ha is uitgerust met een SON-T-groeilichtinstallatie voor de belichte teelt. De resterende 5 ha leende zich perfect voor de onbelichte hogedraadteelt. “Het bedrijf voldeed precies aan onze wensen”, zegt de ondernemer tevreden. “Zowel vanwege de omvang als vanwege de energiebalans tussen het belichte en onbelichte deel, waardoor we de warmte van de wkk’s volledig kunnen benutten.”
Dankzij het uitgesproken vertrouwen en commitment van de afnemer en telersvereniging Oxin Growers, de gezonde financiële positie van het bedrijf én voldoende vertrouwen in het management en het businessplan kon er snel worden geschakeld en werd de deal vlot beklonken. “Tien dagen na de overdracht kon het planten beginnen en in januari leverden we de eerste belichte komkommers aan onze afnemer”, meldt Jan Reijm enthousiast.

Verkoop oude bedrijf

Onderdeel van de deal was dat het huidige komkommerbedrijf in Berkel en Rodenrijs zou worden verkocht. De makelaars uit Naaldwijk brachten Reijm in contract met de gebroeders Adegeest van TVA Growers, aan wie het bedrijf vervolgens is verkocht en in december is overgedragen. “Het sloot perfect aan op onze verhuizing naar Zevenhuizen. Daaruit blijkt maar weer dat je met een goede voorbereiding heel snel vooruit kunt komen. We zijn dolblij dat we deze stap konden zetten en kijken met vertrouwen vooruit.”

Tekst: Jan van Staalduinen