De voorraad water in het plantblok en de mat is vaak zo groot dat water geven niet per se noodzakelijk is. Zeker niet op de donkerste dagen van jaar. Voor de groei is water voldoende water voorhanden en de plant kan het pakken als het nodig is. Waarom dan water geven? Kan het een dag worden overgeslagen? Bij een meetproject over wateropname, vers gewicht groei en verdamping bij een komkommerteler werd gedurende de eerste week om de dag water gegeven.

Het ging om slechts een enkele beurt, maar daarbij kwam het volgende beeld naar voren: de plant reageert op die watergift. Het verse water, met meestal een wat lagere EC dan de wortelomgeving op dat moment, wordt opgenomen door de plant. Het lijkt een tijdelijke verhoging van de wateropname als gevolg van de extra beurt. Het blijft echter niet in de plant, want het meeste water verlaat de plant via verdamping. Daarna is er weer evenwicht en gaat de wateropname voor groei zijn eigen gang. De wateropname voor vers gewicht groei volgt met enige vertraging de instraling. Op de dag dat er geen water wordt gegeven is er minder verdamping. Is dat vreemd?

De constatering was dat op dagen met water geven de verdamping groter was dan op dagen zonder water geven en dat het meeste water van die watergift dan verdampt. Die extra beurt beïnvloedde de opname en de verdamping. Is een watergift dan nodig? Voor het water niet echt nodig, want het meeste water verdampte. Verversing kan toch een goede reden zijn om toch wat water te geven, zodat rondom de wortels de EC, pH en nutriënten weer helemaal zijn zoals de teler graag wil. Tevens zijn door de wateropname en de verdamping door het watertransport nutriënten verder de plant in geholpen.

Geerten van der Lugt
Adviseur gewas, water en plantenvoeding